Raadscommissies 28 maart 2013

stock Haarlem

Op donderdag 28 maart vergaderen alle vier de raadscommissies; om 17.00 uur de commissies Bestuur en Beheer, om 20.00 uur de commissie Ontwikkeling en om 21.30 uur commissie Samenleving. De commissie Samenleving start om 20.00 uur met een informatiebijeenkomst.

Commissie Beheer
De commissie Beheer bespreekt om 17.20 uur de nota Speelruimtebeleid 2013-2020.
Om ca. 18.50 uur wordt de nota Herziening regulering grondgebruik bij woonschepen besproken. In deze nota staat dat het college van B en W voor 1 juli 2013 het grondgebruik bij woonschepen wil regelen door middel van het aanbieden van huurovereenkomsten aan alle woonschipbewoners.

Commissie Ontwikkeling
De commissie Ontwikkeling adviseert de raad over het vaststellen van twee bestemmingsplannen. Om 20.20 uur over bestemmingsplan Spaarndamseweg e.o. en om 21.00 uur over bestemmingsplan Indische buurt Noord. Indieners van zienswijzen op de ontwerpplannen zijn uitgenodigd voor het eventueel toelichten van hun zienswijzen.
Om ongeveer 21.35 uur adviseert de commissie over de vaststelling van de Structuurvisie Schalkstad. De structuurvisie is bedoeld als juridisch kader stellend document en biedt de kaders voor de noodzakelijke bestemmingsplannen in dat gebied.
Tot slot wordt om 21.55 uur de nota Grondbeleid gemeente Haarlem behandeld.
Nieuwe inzichten in de rol van de gemeente, de economische situatie en een verzwaarde noodzaak om regie te kunnen voeren op gebiedsontwikkeling, zijn de drie voornaamste redenen voor een modernisering van het Haarlemse grondbeleid.

Commissie Samenleving
Om ca. 21.45 uur adviseert de commissie Samenleving de raad over de aanpak en begeleiding van (zwerf)jongeren van 16 tot 22 jaar.

Wanneer u wilt inspreken over dit onderwerp kunt u zich aanmelden via: www.haarlem.nl/inspreken.

> Volgt u Haarlem updates al op Facebook? Nee? Klik dan nu hier!

Gerelateerde berichten