Haarlemse cultuurinstellingen gaan voor duurzaamheid

0

Op dinsdag 10 maart 2015 sluiten de samenwerkende Haarlemse culturele instellingen in de Philharmonie een Intentieovereenkomst Duurzaamheid. Met deze overeenkomst spreken zij zich uit zich in te spannen voor een meer duurzame bedrijfsvoering.

De Haarlemse culturele instellingen bestaan uit het Frans Hals Museum|De Hallen, Teylers Museum, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Noord-Hollands Archief, Hart, Toneelschuur, Patronaat en Stadsschouwburg & Philharmonie. De meeste van de ondertekenaars hebben al de nodige stappen gezet om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van zoncollectoren, het gebruik van LED-verlichting binnen en buiten, het werken met bewegingssensoren voor de verlichting, maar ook het gebruik van fair trade koffie en het afnemen van groene stroom. De instellingen maken allemaal een plan van aanpak, waarmee zij aan de slag gaat om daadwerkelijk een verschil gaan maken.

De instellingen willen dit platform ook gebruiken voor samenwerking en inspiratie rond dit thema. Zij zullen regelmatig bijeenkomen om kennis en ervaring uit te wisselen over duurzame technieken en innovaties. Op deze manier hopen zij ook een positieve bijdrage te leveren aan de milieu- en klimaatdoelstellingen van de gemeente Haarlem.

De ondertekening van deze Intentieovereenkomst Duurzaamheid om 17:00 uur op 10 maart 2015 in de Philharmonie is het startsein van de (verdere) verduurzaming van de aangesloten culturele instellingen. Wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema plaatst haar handtekening namens de gemeente Haarlem.

Haarlem Klimaatneutraal
Wethouder Cora-Yfke Sikkema: “Met bedrijven, bewoners, corporaties, scholen en instellingen werken we graag samen. Niet alleen om het einddoel van de klimaat neutrale gemeente in 2030 te halen. Dat is de stip op de horizon. Het gaat ook om het nu. Investeringen in duurzaamheid betalen zich direct terug in een prettiger leefklimaat, meer werkgelegenheid en het levert de bewoners en bedrijven geld op. Het initiatief van de cultuurinstellingen past hier prima in.” De Groene Mug ondersteunt de cultuurinstellingen dan ook van harte in hun duurzaamheidsstreven.

Meer info over de vele duurzame initiatieven staat op www.degroenemug.nl.

- Advertentie -
Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in: (Geleverd door FeedBurner)