Spectaculaire toename aantal zonnepanelen in Haarlem

0

Volgens de Klimaatmonitor van de Rijksoverheid is het totaalvermogen aan zonnepanelen in Haarlem in de periode 2011-2014 spectaculair toegenomen van 500 kiloWattpiek (kWpiek) naar 3100 kWpiek. Dat betekent een toename van meer dan 500% in drie jaar tijd; bijna een verdubbeling per jaar.

Met een vermogen van 3100 kWpiek kan jaarlijks zo’n 2,8 miljoen kiloWattuur (kWh) aan duurzame elektriciteit worden geproduceerd. Dit komt overeen met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van ruim 900 gezinnen in Haarlem. Om de spectaculaire toename vast te houden, gaat Haarlem informatiebijeenkomsten organiseren voor specifieke doelgroepen zoals woningeigenaren, Verenigingen van Eigenaren, wooncorporaties (huurders), bewonerscollectieven en bedrijven.

Geïnteresseerden voor de bijenkomsten kunnen zich melden via milieu@haarlem.nl. Wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema: “Het mooie aan zonnepanelen is dat je onafhankelijk bent van welke energieproducent dan ook en dat het mensen geld bespaart.”

Steeds meer zonnepanelen in Haarlem
Uit de klimaatmonitor van de Rijksoverheid blijkt dat het vermogen aan zonnepanelen in Haarlem in de periode 2008-2014 (zie figuur) sterk is toegenomen. De afgelopen drie jaar is de toename spectaculair te noemen.

Zonnepanelen voor iedereen
De Klimaatmonitor telt 1.552 adressen in de stad met zonnepanelen. Het grootste deel van de zonnepanelen is aangeschaft door particuliere huiseigenaren. Omdat zonnepanelen veel goedkoper zijn geworden, zijn ze ook interessant voor Verenigingen van Eigenaren, huurders bij wooncorporaties, bewonerscollectieven en bedrijven.

Haarlem klimaatneutraal 2030
Zelf energie produceren met zonnepanelen past uitstekend in het streven van Haarlem om in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn. Er bestaan al heel veel groene initiatieven in Haarlem. Alle projecten leveren een bijdrage aan de ambitie van een klimaatneutrale stad in 2030. Een stad waarin het energieverbruik per saldo niet tot uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen leidt. Meer informatie en inspiratie op www.degroenemug.nl.