Meer groen op het Plesmanplein

0

Op woensdag 18 maart vierde klas 1H van de vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool de Nationale Boomfeestdag. De zestien leerlingen van deze klas plantten, samen met ‘groen’wethouder Cora-Yfke Sikkema, drie witte paardenkastanjes én tientallen struikjes.

Met de recentelijke uitbreiding van de vestiging Gunning op de Daafgelukschool moest er groen wijken voor een nieuw schoolgebouw. Het groen is nu teruggekomen op het Plesmanplein. Met de drie witte paardenkastanjes krijgt het Plesmanplein een groen gezicht, vooral als deze bomen in de toekomst hun grootse formaat krijgen.

Boomfeestdag
De boomfeestdag wordt sinds 1957 in Nederland georganiseerd. Het doel van deze dag is kinderen de functies en de waarde van bomen in hun directe leefomgeving te laten zien en ervaren.

Behalve het planten van de bomen en struiken, kregen de leerlingen een speciale les over bomen. Voor geïnteresseerden gaf Dik Vonk, voormalig stadsecoloog van Haarlem, een lezing in het Schoterhof over ‘Bomen & Water’.