De Bibliotheek Zuid-Kennemerland grootste culturele instelling van Haarlem

0

Ruim 733.000 mensen bezochten de Bibliotheek, daarmee is deze instelling als het om bezoekersaantallen gaat de grootste culturele instelling van Haarlem. Bioscoop Pathé in Haarlem trok in 2014 630.000 bezoekers en is daarmee een goede tweede.

Voor het vierde jaar op rij nam het aantal leden van de Haarlemse vestigingen van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland toe, in 2014 met iets meer dan 700 tot een totaal van 44.435. Uit de cijfers van de Cultuurmonitor Haarlem 2014 blijkt dat er vanaf 2011 een toename heeft plaatsgevonden van het ledenaantal. Vier van de tien Haarlemmers van 18 jaar en ouder maakten het afgelopen jaar gebruik van een Bibliotheek in hun eigen gemeente. Deze score komt overeen met die van de Metropoolregio Amsterdam.

Roxane van Acker, de nieuwe directeur van Bibliotheek Zuid-Kennemerland, is blij met deze positieve cijfers. Ze is echter ook overtuigd van de noodzaak om aan de weg te blijven timmeren zodat de Bibliotheek haar positie in de veranderende samenleving nog verder kan verstevigen.

- Advertentie -