Subsidiemogelijkheden voor organiseren van bijzondere ontmoetingen tussen Haarlemmers

0

Vrijwilligersorganisaties kunnen bij de gemeente Haarlem subsidie aanvragen voor activiteiten die wederzijds respect voor verschillende opvattingen en levensstijlen in de Haarlemse samenleving bevorderen.

Het gaat om activiteiten en projecten die niet voor de hand liggende ontmoetingen tussen burgers met verschillende levensstijlen en opvattingen tot stand brengen en die het wederzijds begrip vergroten. Aanvragen in het kader van deze subsidieregeling ‘Diversiteitsbevordering’ kunnen tot 1 mei aanstaande worden ingediend en moeten gaan over activiteiten die plaatsvinden in de tweede helft van 2015.

Wethouder Welzijn, Jack van der Hoek: “Haarlem beschouwt de verschillen in waarden, attitudes, cultuur, overtuigingen, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring tussen haar burgers in beginsel als een verrijking voor de Haarlemse gemeenschap. Daarom investeert het gemeentebestuur in de sociale samenhang en diversiteit in wijken en in de stad.”

Activiteiten die in aanmerking komen moeten zichtbaar in Haarlem plaatsvinden met aantoonbaar als doel het wederzijds respect voor verschillende opvattingen en levensstijlen te bevorderen. Per activiteit kan er maximaal € 2.000,- aangevraagd worden. De regeling staat open voor alle Haarlemse vrijwilligersorganisaties.

Aanvragen worden beoordeeld op zaken als: Hoe komt de niet voor de hand liggende ontmoeting tot stand? Hoe wordt het wederzijds respect voor verschillende opvattingen en levensstijlen bevorderd? Ook naar elementen als gezamenlijkheid, samenwerking met anderen en cofinanciering wordt gekeken. De precieze voorwaarden staan beschreven in de uitvoeringsregeling diversiteitsbevordering.

Aanvragen kunnen tot 1 mei aanstaande worden ingediend bij Gemeente Haarlem Subsidiebureau, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Meer informatie, de uitvoeringsregeling en een aanvraagformulier treft u op: www.haarlem.nl/subsidie-diversiteit.