Subsidie voor sociale initiatieven uit de stad

0

De gemeente Haarlem stelt in 2015 maximaal 135.000 euro beschikbaar voor innovatieve sociale projecten vanuit de stad. De projecten moeten ervoor zorgen dat Haarlemmers makkelijker zelf hulp of ondersteuning kunnen vinden die bij hen past. Aanvragen kunnen worden ingediend vóór 1 juli of vóór 1 november 2015.

De gemeente vindt het belangrijk dat Haarlemmers die hulp of ondersteuning nodig hebben, de oplossing daarvoor zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen vinden. Dat kan zijn binnen de eigen kring van familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten.

Maar ook door gebruik te maken van voorzieningen in de buurt of in de stad. Denk aan buurthuizen, formulierenhulp, maaltijdenservices en opvoedcursussen. Als deze algemene voorzieningen niet voldoende hulp bieden, is er specialistische hulp beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor projecten die iets nieuws brengen. Dat kan op twee manieren:

  • Het zijn nieuwe vormen van algemene voorzieningen, zodat iemand met een vraag of probleem makkelijker antwoord of ondersteuning vindt.
  • Het zijn projecten die algemene voorzieningen beter verbinden en integreren met de specialistische hulp. Hiermee moeten er minder schotten komen tussen de verschillende vormen van ondersteuning, hulp en zorg. Dit maakt het makkelijker om op te schalen naar specialistische hulp wanneer dat nodig is, en vice versa.

Nieuwe aanbieders en bewonersinitiatieven
Alle organisaties, stichtingen, (bewoners)initiatieven, wijkraden en individuele Haarlemmers met een goed idee kunnen de subsidie aanvragen. Bewoners kunnen alleen een aanvraag doen in samenwerking met een rechtspersoon, zoals een (welzijns)organisatie of een stichting. Minimaal de helft van het budget is beschikbaar voor aanvragers waarmee de gemeente Haarlem op dit moment geen subsidierelatie heeft.

Voorwaarden
De subsidie is beschikbaar voor projecten die plaatsvinden in Haarlem en ten goede komen aan de inwoners van Haarlem. Het project moet binnen drie maanden na het toekennen van de aanvraag starten. Ten minste twintig procent van de totale projectkosten moeten betaald worden met behulp van cofinanciering. Deze cofinanciering mag bestaan uit de inzet van eigen personeel. De subsidie wordt eenmalig aan de aanvrager verstrekt en is specifiek bedoeld voor het opstarten of uitproberen van een nieuwe aanpak.

Meer informatie, de uitvoeringsregeling en een aanvraagformulier vindt u op: www.haarlem.nl/subsidie-sociale-initiatieven.

Samen voor elkaar
In Haarlem maken we mét elkaar de stad; als inwoners, ondernemers, sociaalmaatschappelijke organisaties en de gemeente. Samen werken we eraan dat iedereen mee kan (blijven) doen. Door het makkelijker te maken om zelf oplossingen te vinden. En door zorg en ondersteuning effectiever en efficiënter te regelen. Dat vraagt om frisse ideeën en nieuwe verbindingen. Kijk voor meer informatie op www.samenvoorelkaar.nl.

Advertentie