Letterlievende vereniging JJ Cremer en Bevrijdingspop bieden toneelstuk ‘Een eigen melodietje’ aan

0

In het kader van 70 jaar bevrijding heeft de letterlievende vereniging “JJ Cremer” de handen ineen geslagen met de Stichting Bevrijdingspop en zal zij begin mei een aantal voorstellingen opvoeren van “Een eigen melodietje”, een collage van teksten van Etty Hillesum, gebaseerd op het boek “Etty”.

De stichting Bevrijdingspop organiseert al 35 jaar het bevrijdingsfestival in de Haarlemmerhout en zoekt actief naar samenwerking met andere evenementen die georganiseerd worden in het kader van de herdenking op 4 mei en de dag van de vrijheid op 5 mei. Voorzitter Sascha Baggerman van Bevrijdingspop: “Ik ben heel blij met de samenwerking met “JJ Cremer. Het biedt ons de mogelijkheid om te laten zien dat wij meer doen dan alleen het organiseren van Bevrijdingspop. Ik vind het heel belangrijk om op alle mogelijke manieren duidelijk te maken dat vrijheid nog altijd niet vanzelfsprekend is en dat er een moment in onze geschiedenis is geweest waarin wij niet in vrijheid konden leven. Het toneelstuk over Etty Hillesum laat dat op indringende wijze zien.”

Het toneelstuk over Etty Hillesum is onderdeel van het project Vrouwen in verzet, waarin de verhalen verteld worden over vrouwen in de oorlog en het verzet. Het gaat hierbij om zowel de bekende verhalen van de grote verzetsstrijders zoals Hannie Schaft, maar ook de onbekende verhalen. Sascha Baggerman: “Verhalen zijn van groot belang voor het begrijpen van onze geschiedenis en het overdragen daarvan. Het aantal mensen dat de oorlog bewust heeft meegemaakt wordt steeds minder. Verhalen maken indruk en kunnen op indringende wijze overdragen aan onze jeugd dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is”.

De tekstkeuze van dit herdenkingsspel, zoals we dit bijzondere toneelstuk wel mogen noemen, is van Frits Grimmelikhuizen. Het stuk is door hem geschreven in de vorm van een “readers theater”, half gelezen, half gespeeld. Men zou de tekst als een muziekpartituur kunnen beschouwen.

Marijke Kots is gevraagd het toneelstuk te regisseren. Marijke Kots: “Het feit, dat ik al 66 jaar in vrijheid mag leven en Etty Hillesum dat niet heeft kunnen doen en slechts 29 jaar is geworden heeft mij zonder aarzelen doen besluiten deze regie aan te nemen. Het mooie van Etty is dat zij zich niet gevangen voelde en in haar eigen gecreëerde, denkbeeldige vrijheid al haar brieven kon schrijven. Met mijn regie probeer ik die vrijheid voelbaar te maken.”

“Een eigen melodietje” wordt opgevoerd in het Noord-Hollands Archief (op 2 mei om 14.30 uur en 19.30 uur) en De Waalse Kerk (op 3 en 4 mei om 14.30 uur en 16.30 uur). Prachtige locaties om dit indringende stuk op te voeren; op loopafstand van de voormalige synagoge aan de Lange Begijnenstraat en het Joods Herdenkingsmonument aan het Philip Frankplein.
Deze voorstellingen zijn vrij toegankelijk. Wel hopen wij op een vrijwillige bijdrage om de kosten te kunnen dekken.

Spelers in dit bijzondere herdenkingsspel zijn:
Ans Windhorst, Mary v.d. Peet, Fred Prang, Willem Padt en Jeannette Kluit.
Regie: Marijke Kots
Belichting: Paul Misset
Muzikale begeleiding: Tineke en Joseph Vlaar
Dans: Sandra van der Gouw

Advertentie