Sluiting Brede School Parkrijk

0

De stichting Salomo heeft het voorgenomen besluit genomen om per 1 augustus a.s. te stoppen met de Parkrijkschool. De Parkrijkschool telde op 1 oktober 2014 (de laatste officiële “teldatum”) 56 leerlingen. De kinderen in groep 8 maken de school nog af. 48 Kinderen zullen hun schoolloopbaan moeten voortzetten op een andere school. Het betreft 22 kleuters en 26 kinderen uit de klassen 3 t/m 7.

Het bestuur heeft dit besluit genomen omdat het ondanks jarenlange inspanningen niet lukt om een duurzaam voortbestaan van de school te verzekeren. Door de schooldirectie en het leerkrachtenteam, door het schoolbestuur, met ondersteuning van de gemeente en in nauwe samenwerking met andere organisaties die voor Parkwijk en voor de school belangrijk zijn, is inmiddels al 10 jaar lang veel in het werk gesteld om de positie en het bestaansrecht van de school te versterken.

Eerder, in 2006, is al overwogen met de school – die toen nog Viersprong heette – te stoppen maar werd uiteindelijk besloten een ‘doorstart’ te maken, gezien het belang van de school voor Parkwijk en de wijkontwikkeling.

Met een nieuwe naam (Parkrijk), een deels vernieuwd team, een ander gebouw, en gebruik makend van subsidies vanuit de gemeente en de helpende hand van partijen zoals Pre Wonen, Kinderopvangorganisaties en Sport Support is van alles geprobeerd om de school te doen groeien, in aantal leerlingen en daardoor in ‘stevigheid’, waardoor ook de onderwijskwaliteit beter kon worden gewaarborgd. Desondanks is de school sedertdien verder teruggelopen in aantal leerlingen en staat ook de onderwijskwaliteit onder druk.

De onderwijsinspectie heeft de school een aantal maanden geleden opnieuw aangemerkt als ‘zwak’. Ook de wijkontwikkeling en de ontwikkeling van de basisscholen in de directe omgeving (een aantrekkelijke nieuwbouwschool vlakbij, en een collega-basisschool waar nog voldoende plek is voor nieuwe leerlingen) geven geen perspectief op situatieverbetering.

In het licht van alles wat in de voorbije jaren al is ondernomen, zonder dat dat voldoende resultaat heeft opgeleverd, en met een kritische blik op de huidige situatie en het magere toekomstperspectief heeft het bestuur geconcludeerd dat het moment is aangebroken om te stoppen met de school. Al is het met pijn in het hart.

De stichting Salomo doorloopt een traject om het voorgenomen besluit ook definitief te kunnen nemen. De medezeggenschapsraad van de school is geïnformeerd over de overwegingen van het bestuur om met de school te stoppen en over hun rol, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het proces. De ouders zijn op dinsdag 21 april jl. in een speciale bijeenkomst op de hoogte gebracht door het bestuur en de schooldirectie. Ook het personeel is geïnformeerd.

De stichting Salomo heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om in direct overleg met de ouders en met de scholen in de omgeving alle kinderen op een voor hen passende plek onder te brengen. Het personeel zal worden herplaatst op voor hen passende arbeidsplaatsen op andere scholen van de stichting. De stichting zet alles op alles om deze verantwoordelijkheid waar te maken en verwacht daarin te zullen slagen.

- Advertentie -
Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in: (Geleverd door FeedBurner)