- Advertentie -
Home Haarlem Aanvragen subsidies voor sport en samenleving

Aanvragen subsidies voor sport en samenleving

0

Een sportteam voor kinderen met een beperking, meer vrijwilligers voor de club, veilig en samen sporten voor LHBT’ers. Wie hiervoor goede initiatieven start, kan vanaf 15 mei een sportstimuleringssubsidie aanvragen bij de gemeente.

Mensen vallen nog altijd terug op het gemeenschapsgevoel in hun eigen wijk. Daar dragen de verenigingen voor een groot deel aan bij en de gemeente wil dat aanmoedigen en versterken. Het college stelt jaarlijks €50.000 beschikbaar voor initiatieven die een bijdrage leveren aan het sportieve klimaat in Haarlem. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per aanvraag. Het gaat om breedte- sportactiviteiten die iets toevoegen aan het reguliere aanbod, of om ledenwerfactiviteiten. Ook activiteiten die vrijwillige inzet stimuleren bij een vereniging en in een wijk kunnen aanspraak maken op het fonds.

Voor subsidie komen projecten of activiteiten in aanmerking die voldoen aan één of meer van de volgende voorwaarden: de activiteiten sluiten aan op actuele ontwikkelingen met maatschappelijke betekenis en hebben een sociaal versterkend effect. De projecten zijn gericht op sportparticipatie voor alle burgers, vooral voor inactieve jongeren, ouderen, mensen met een geestelijke of fysieke beperking en/of activiteiten gericht op acceptatie van LHBT’s. Tot slot gaat het om activiteiten die worden gekenmerkt door bijzondere vormen van samenwerking, bijvoorbeeld tussen verschillende sportaanbieders, welzijnswerk, zorginstellingen, culturele organisaties, scholen of woningbouwcorporaties.

Het sportstimuleringsfonds komt voort uit afspraken die in de Agenda voor de Sport 2015 – 2019 zijn gemaakt. De Agenda voor de Sport is op 2 april jl. door de gemeenteraad vastgesteld.

Alle voorwaarden en mogelijkheden voor de toekenning van de subsidies staan vanaf 15 mei op www.haarlem.nl/subsidie-sport.

Mobiele versie afsluiten