Controle op Drank- en Horecawet

0

De gemeente en de politie controleerden op verschillende evenementen, zoals Koningsdag en Bevrijdingsdag, op het alcoholgebruik door minderjarigen. Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens in de Drank- en Horecawet namelijk verhoogd van zestien naar achttien jaar.

Politie en handhavers controleerden op Bevrijdingsdag in totaal 286 jongeren onder andere aan de Kruisstraat en de Houtburg. In totaal werden 9 bekeuringen uitgeschreven en zes verwijzingen naar Halt. De jongeren konden kiezen voor een bekeuring of een Halt-afdoening. Halt is gericht op de bewustwording van de negatieve effecten van alcoholgebruik bij jongeren. Een bekeuring voor jongeren van 12 tot 16 jaar is 45 euro en voor jongeren van 16 tot 18 jaar, het dubbele (90 euro).

Twee 16-jarigen, een meisje uit Markenbinnen die op het Stationsplein was en een jongen uit Hoofddorp die zich bevond op de Grote Houtstraat, verkeerden onder invloed van alcohol. Er is contact opgenomen met de ouders en beiden kregen uiteindelijk een Halt-afdoening. Ook is er door de politie een zorgmelding, over het welzijn en de leefomstandigheden van de jongeren, opgemaakt.

Er waren weinig minderjarigen die onder invloed van alcohol verkeerden of in het bezit waren van alcohol. Veel jongeren waren op de hoogte van de wet en begrepen waarom er gecontroleerd werd.