Haarlem geeft subsidie aan duurzaamheid, fietsen en groen

1

De gemeente Haarlem stelt ieder jaar 500.000 euro beschikbaar voor nieuwe projecten op het gebied van duurzaamheid, fietsen en groen. Het college geeft hiermee invulling aan het coalitieprogramma Samen Doen! en het streven om samen op een duurzame manier de stad nog aantrekkelijker en leefbaarder te maken.

Het college besloot het geld beschikbaar te stellen in de vorm van subsidies voor buurtfietsenstallingen, bewonersinitiatieven voor kleinschalig groen, elektrische scooters voor bezorgrestaurants, groene daken voor particulieren en groene schoolpleinen.

Duurzame, groene en fietsvriendelijke stad
Haarlem wil in 2030 klimaatneutraal te zijn. Een stad waarin het energieverbruik per saldo niet tot uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen leidt. Daarnaast wil Haarlem een duurzame, groene en fietsvriendelijke stad zijn. De extra middelen moeten hieraan een bijdrage leveren. Daarvoor zijn diverse projecten benoemd.

Op 19 mei besloot het college een groot deel van de extra gelden in de vorm van subsidies ter beschikking te stellen voor:

  • Buurtfietsenstallingen
  • Bewonersinitiatieven voor kleinschalig groen
  • Aanschaf van elektrische scooters voor bezorgrestaurants
  • Groene daken voor particulieren
  • Groene schoolpleinen

Samen doen
Wethouder Duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema is blij met de financiële ondersteuning van duurzame initiatieven: “In de stad, met name in Haarlem-Oost en Schalkwijk, zijn de afgelopen tijd gevelgroen en kleine stukken openbaar groen natuurvriendelijk ingericht. Met deze nieuwe subsidie kan dit kleinschalige groen in stand gehouden worden en ook op andere plekken in de stad komen. Alle subsidies dragen bij aan de doelstelling om in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn. De subsidie voor energiezuinige elektrische scooters gaat een bijdrage leveren in het terugdringen van CO2-uitstoot. Ik roep Haarlemmers op gebruik te maken van deze extra gelden zodat we samen zorgen voor een duurzame, groene en fietsvriendelijke stad.

Alle subsidieregelingen zijn straks in te zien op www.haarlem.nl en www.degroenemug.nl. Daarnaast publiceren we deze ook in de Stadskrant op 28 mei. Vanaf de dag erna kan subsidie worden aangevraagd. De doelgroepen gaan wij ook zoveel mogelijk separaat benaderen. Voor alle regelingen geldt dat er een maximaal budget beschikbaar is. Er geldt dus steeds: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)

1 REACTIE

  1. Dankzij elektrische scooters bezorgt de chinees niet meer bij mij en rij ik dus met de auto voor 1 bestelling heen en weer.
    ach.. als het idee maar werkt in het hoofd van groene gelovigen.

Comments are closed.