Geef uw mening over de Kadernota 2015

0

In voorbereiding op de bespreking van de Kadernota 2015 in de gemeenteraad, is er op donderdag 18 juni gelegenheid voor belangstellenden om in te spreken op onderwerpen van de kadernota.

Op 22, 24 en 25 juni a.s. bespreekt de gemeenteraad de Kadernota 2015. In de kadernota staat de financiële tussenstand van het lopende jaar (2015) en een raming van de uitgaven en inkomsten van de gemeente. De nota vormt de start voor het opstellen van de Begroting 2016 en geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiën van de gemeente voor de periode tot en met 2019.

Op donderdag 18 juni kunnen belangstellenden bij aanvang van de vier raadscommissies, inspreken op onderwerpen uit de kadernota. De commissies Bestuur en Beheer beginnen om 17.00 uur, de commissies Ontwikkeling en Samenleving om 20.00 uur, zie de agenda’s op: gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen (publicatiedatum 11 juni). Raadsleden nemen de ideeën die worden gegeven, mee naar de fracties om hun standpunten over deze kadernota te bepalen. Aanmelden voor inspreken kan via www.haarlem.nl/inspreken.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het griffiebureau: griffiebureau@haarlem.nl of 023-511 3034.

De tekst van de kadernota staat op gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/financiele-stukken/kadernota
De presentatie van het college van B en W staat op: www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-presenteert-kadernota-2015/