Investering van 30 miljoen in onderwijshuisvesting

0

Haarlem is een stad waar gezinnen graag wonen, het aantal leerlingen dat naar school gaat neemt daardoor snel toe. In sommige delen van de stad is dat te merken, een kind kan dan niet altijd naar de school om de hoek. Om te zorgen voor voldoende plekken, investeert de gemeente de komende periode bijna 30 miljoen in de onderwijshuisvesting.

Wethouder Onderwijs Merijn Snoek: “Vooral in Haarlem Noord, het Centrum en Zuidwest groeit het aantal leerlingen snel. We kiezen ervoor niet opnieuw te bouwen, maar om bestaande schoolgebouwen te renoveren. In Schalkwijk creëren we ruimte voor de groei van het Vrije School onderwijs.

Voor de nieuwe onderwijshuisvesting gelden de volgende uitgangspunten: scholen moeten ook voor andere doeleinden buiten schooltijden gebruikt kunnen worden en verbouwingen worden op een duurzame wijze, sober en doelmatig uitgevoerd.

Het onderwijshuisvestingsplan is tot stand gekomen in samenwerking met de Haarlemse schoolbesturen. Op 17 juni a.s. wordt het plan besproken in de Commissie Samenleving van de Haarlemse gemeenteraad.