Huisvestingsverordening Zuid Kennemerland/IJmond: Haarlem 2015

0

Op 11 juni heeft de gemeenteraad van Haarlem de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2015 vastgesteld. Met de huisvestingsverordening wordt de verdeling van sociale huurwoningen in Haarlem en de regio geregeld.

De verordening bevat daarnaast regels over het splitsen van woningen in appartementsrechten. De verordening zal per 1 juli 2015 de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2007 vervangen.

Samenwerking in de regio
Deze verordening is in samenwerking met acht gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond tot stand gekomen. De gemeenten hebben een zoveel mogelijk gelijkluidende verordening opgesteld met op onderdelen lokaal maatwerk.

Wethouder Joyce Langenacker: “Ik ben blij dat we een eerlijk verdeelsysteem voor sociale huurwoningen hebben vastgesteld en er is een mooie eerste stap gezet voor een gezamenlijk woonruimte verdeelsysteem in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond.

Vrije vestiging als uitgangspunt
De regionale bindingseisen voor sociale huurwoningen vervallen per 1 juli, omdat op grond van nieuwe landelijke en Europese regelgeving iedereen zich in beginsel overal vrij moet kunnen vestigen. Dit betekent dat het voor het krijgen van een huisvestingsvergunning in Haarlem niet meer nodig is om binding met de regio Zuid-Kennemerland te hebben.

Splitsingsvergunning
In een aantal buurten in Haarlem wordt een vergunning verplicht gesteld voor het splitsen van woningen in meerdere appartementsrechten. Dit beschermt de woonruimtevoorraad in deze buurten tegen ongewenste effecten. Zo wordt voorkomen dat eengezinswoningen in deze buurten in kleine appartementen worden gesplitst en daarmee uit de woonruimtevoorraad verdwijnen.

De regels voor woningonttrekking en de vergunningsplicht voor het in gebruik nemen van koopwoningen onder de koopprijsgrens vervallen hierbij ook per 1 juli.

Voor verder informatie over de nieuwe regels kunt u terecht op de website van de gemeente Haarlem: www.haarlem.nl/inwoners-en-ondernemers.