Poppenhuis in de spotlights

0

Jong en oud kan vanaf 6 juli genieten van een zaal vol poppenhuiskamers in het Frans Hals Museum. Op basis van bestaande 17e en 18e -eeuwse poppenhuizen is een fabelachtige collage gemaakt van 70 kamers, waarvan een deel in 3D.

Het biedt de bezoeker de kans om met de neus er bovenop details te ontdekken die vaak verborgen blijven. Bron van inspiratie is het monumentale poppenhuis van de Amsterdamse koopmansvrouw Sara Rothé, één van de pronkstukken van het Frans Hals Museum.

Kunstkabinetten
Poppenhuizen uit de 17e en 18e eeuw zijn zeldzaam; in Nederland zijn er maar zes bewaard gebleven. Ze werden gemaakt in opdracht van volwassen dames en waren beslist geen kinderspeelgoed. Het was een kostbare liefhebberij, alleen vrouwen uit de kring van welvarende kooplieden en regenten van Amsterdam en Leiden konden zich een groot poppenhuis veroorloven. De pronkpoppenhuizen herbergen een schat aan informatie over het dagelijks leven uit die tijd. Het Frans Hals Museum bezit een poppenhuis van Sara Rothé, echtgenote van de Amsterdamse koopman Jacob Ploos van Amstel. Zij stelde tussen 1743 en 1751 twee poppenhuizen samen uit drie oudere poppenhuizen en gunt ons zo een blik in het rijke huishouden van de 18e eeuw aan de Amsterdamse Gracht. Naast het poppenhuis van Sara Rothé is voor Poppenhuis in de spotlights gebruik gemaakt van afbeeldingen uit soortgelijke poppenhuizen uit het Haags Gemeentemuseum, het Rijksmuseum en het Centraal Museum.

Voor jong én voor oud
Bij de presentatie komt een speurboekje voor kinderen van 4 – 7 jaar en een boekje voor de leeftijd 8 – 11 jaar. Door te speuren in de kamertjes leren ze spelenderwijs van alles over leven en wonen in vroeger dagen. Jeugdige bezoekers kunnen aan de opgestelde speeltafels ook eigenhandig een eigen poppenkamer samenstellen met miniatuurelementen.. Dat wil niet zeggen dat Poppenhuis in de spotlights louter voor kinderen bestemd is, ook volwassen bezoekers kunnen een weelde aan details ontdekken in dit poppenhuisparadijs.

Ik zie, ik zie…
Poppenhuis in de spotlights maakt vanaf 13 november deel uit van Ik zie, ik zie… Bij Ik zie, ik zie… wordt de bezoeker uitgenodigd de collectie van het Frans Hals Museum nader onder de loep te nemen. In tijden dat in de museumwereld alles groot, groter, grootst moet zijn, kiest het Frans Hals Museum, toch al een museum van de menselijke maat, voor het tegenovergestelde. Vanaf november zoomt het museum in op het detail en het nauwelijks zichtbare, de kleine zaken die veelal over het hoofd worden gezien maar die juist zo interessant zijn. Het museumgebouw herbergt een schat aan dergelijke visuele geheimpjes met de daarbij behorende verhalen: afbeeldingen op tegeltjes, fraai bewerkte ornamenten, kleine zilveren gebruiksvoorwerpen en natuurlijk al die details op schilderijen. Er valt dus nog een wereld te ontdekken in het Frans Hals Museum: de wereld van het detail, het voor het oog (schijnbaar) verborgene, ja zelfs het onzichtbare! Het museum neemt de bezoeker mee op ontdekkingsreis, als een Gulliver op het eiland Lilliput. Een tocht voor jong en oud, waarbij de bezoeker al doende scherper leert kijken, beelden beter leert lezen en oog ontwikkelt voor het detail, het verborgene en het imaginaire.

Info
Poppenhuis in de spotlights
Doorlopend vanaf 6 juli 2015
Frans Hals Museum, Groot Heiligland 62, 2011 ES Haarlem

Advertentie