Eerste orchideeën gevonden op geplagde weilanden bij Leyduin

0

Drie jaar nadat de vlakte voor Huis Leyduin werd afgeplagd tot op het schone zand, bloeien er voor het eerst zo’n dertig rietorchissen. Voor Kees Planqué, de vrijwilliger van Landschap Noord-Holland die de plantengroei op de voet volgt, een hele leuke verrassing.

Graslanden en Huis Leyduin. Fotografie: Jaco Diemeer.
Graslanden en Huis Leyduin. Fotografie: Jaco Diemeer.

De graslanden liggen tussen de spoorlijn en het bos van de Buitenplaats. Tot 1900 waren het schraallanden, voedselarme graslanden waar veel verschillende bloemen groeiden. Door het gebruik van kunstmest verdwenen de bloemen en ontstond er een eentonig productiegrasland.

Verwijdering van de rijke bouwgrond in 2012 haalde veel meststoffen weg, waardoor zich op het onderliggende zand nieuwe planten konden vestigen. Omdat er kalkrijk kwelwater naar de oppervlakte komt, kan de bodem langzaam verder schoon worden. De begroeiing met de bloemrijke vegetatie komt terug.

Bloemenweelde
Samen met de rietorchissen verschenen tot nu toe o.a. paddenrus, moerasrolklaver, geelhartje, echte koekoeksbloem, waterpunge, blauwe en zeegroene zegge. In de nattere delen zijn beekpunge, rode waterereprijs, sterrekroos, tandzaad en smalle waterweegbree gevonden. Allemaal soorten die in dit soort schraallanden thuishoren en een aanwijzing dat dit project van Landschap Noord-Holland zich in een goede richting ontwikkelt.

De graslanden zijn te bekijken o.a. vanaf de Manpadslaan in Vogelenzang.

- Advertentie -