Extra handhaving alcohol < 18 jaar

0

Tijdens Haarlem Jazz handhaven gemeente en politie intensief op jongeren onder de 18 jaar die in het bezit zijn van alcohol, of alcohol drinken in de openbare ruimte. Een overtreding wordt direct beboet of afgedaan met een straf via Halt. Een boete kan oplopen tot € 90.

De gemeentelijke handhavers surveilleren zowel in uniform als in burger. Bij een overtreding informeert de politie of handhaving de ouders, ook bij het afstand doen van alcohol. Ouders van jongeren < 16 jaar krijgen hierbij de keuze; of betalen van de boete of een Haltstraf. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar mogen zelf de vorm van straf kiezen. Halt maakt jongeren die een misstap (kunnen) begaan bewust van de gevolgen van hun gedrag. Dit bereik je niet altijd met een geldboete. Bij een negatieve Halt afdoening volgt alsnog een bekeuring.

De straf via Halt bestaat uit een startgesprek, leeropdracht alcohol en een excuus- en eindgesprek. De ouders worden hierbij betrokken en zijn bij het start- en eindgesprek aanwezig. In het excuusgesprek worden tussen ouders en kind afspraken gemaakt over alcoholgebruik. Haarlem Jazz start woensdag 19 augustus en duurt tot en met zaterdag 22 augustus.