Buitengaats bij “Dreef Exposities”

0

In het Provinciehuis op de Dreef is vanaf 26 oktober t/m 4 december 2015 de tentoonstelling Buitengaats te zien. Deze tentoonstelling wordt in het kader van de Kunstlijn samengesteld door kunstenaars en gastcuratoren Rogier Polman en Harm van Ee.

Al het werk van de deelnemende kunstenaars wordt speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt. De tentoonstelling wordt gecomplementeerd met een verzameling historisch beeldmateriaal en een keuze uit het postzegelarchief van de PTT.

Als een schimmenspel dreven de silhouetten van koopvaardij- en passagiersschepen langs het raam van de nog jonge kunstenaar. Scherpzinnig gadegeslagen vanuit het witte huis dat begin jaren 60 nog geriefelijk tegen de rand van het smalle kanaal aanleunde. Na de noodzakelijke verbreding van de vaarroute verdween deze droomlocatie door afgraving. De herinnering markeerde echter zijn herinnering voor de rest van zijn leven. Over de mythevorming van een recente geschiedenis.“

Het Noordzee kanaal en de havenmond vormen nu nog steeds een droomlocatie voor romantici die verlangen naar onbekende bestemmingen. De vissershaven van IJmuiden toont zich als een etalage van kleurrijke objecten van steeds veranderende vormen. In de havenmond loodsen stoere sleepboten drijvende gebouwen door de vaargeul richting het sluizencomplex. In tegengestelde richting verdwijnen cruiseschepen en olietankers door de imposante sluisdeuren naar verre bestemmingen. In de ogen van dek-passagiers en bemanningsleden voelen we een mengeling van hoop, weemoed en verlangen naar het buitengaatse.

Deze tentoonstelling is een beeldende weergave van de IJmond en een levend archief met werk van diverse kunstenaars en archief-materiaal in een voorwaartse context.

Deelnemers

Rogier Polman maakt seriematige inkttekeningen waarin o.a. schepen, sluizen en zeppelins een belangrijke rol spelen. Voor deze tentoonstelling dook Rogier naar de bodem van het kanaal om een aantal ruimtelijke objecten te kunnen laten zien. Tijdens de tentoonstelling presenteert Rogier tevens zijn nieuwe grafische tijdschrift WORMHOLES.

Annabelle Rebiere beschildert bestaande keramiek op een hedendaagse wijze en transformeert als zodanig het verleden naar het heden. Afgelopen jaar toonde zij tijdens de Kunstlijn in het stadhuis een imposante vanitas-installatie in de kamer van de wethouder. Voor deze tentoonstelling maakt Annabelle een installatie rondom een fictief scheeps-servies in haar bekende stijl: het Haarlems Blauw.

Andrew Wajs is een wereldreiziger die terloopse fotoreeksen maakt . Deze series rubriceert hij rondom verschillende thema’s en invalshoeken. Speciaal voor deze tentoonstelling toont Andrew een aantal foto’s van mensen aan de kustlijn wiens verlangen wordt geconditioneerd via de lens van een fototoestel. Over de I-Phone en de selfiestick als verlengstuk van een romantisch ideaal.

Harm van Ee is een beeldend kunstenaar die zich de laatste jaren toelegt op fotografie en ruimtelijke collages. Als maritiem liefhebber is hij tevens een vaste bezoeker van de haven van IJmuiden. Met veel plezier heeft hij voor deze tentoonstelling een aantal nieuwe ruimtelijke collages gemaakt waarin haven-elementen op associatieve wijze worden gecombineerd.

Willemijn Faber is multidisciplinair kunstenaar en Vishal-curator. Haar huiskamer in Amsterdam richt zich loodrecht op het Noordzee kanaal. Dagelijks trekt een gevarieerde collectie schepen als een defilé in een televisiescherm aan haar venster voorbij. Op verzoek van de curatoren laat Willemijn een collectie door haar, op I-Phone gedocumenteerde passanten uit 2015 zien.

Paul Hefting is de nestor van dit gezelschap. Hij is o.a bekend van de esthetische dienst PTT ( 1981-1994), als conservator moderne kunst van het Kroller Moller (1966-1981) en als publicist van artikelen op grafisch gebied. Paul toont een keuze postzegels uit de roemrijke collectie van de PTT binnen het thema van de tentoonstelling. Er zal speciale aandacht worden besteed aan een bijzondere collectie “Drijvende Brandkastzegels “ die ten tijde van WO I werd uitgegeven.

Gustan Asselbergs is filosoof / publicist en multi-muzikant. Hij componeerde diverse one-minute blues songs die onder de rook van de Hoogovens zijn ontstaan. Hoe deze serie tot stand is gekomen en op welke wijze Gustan deze muziek ten gehore brengt, kunt u beluisteren tijdens het Kunstlijn-weekend.

De vernissage van deze tentoonstelling vindt plaats op 31 oktober 2015 om 11.00 uur in het Provincie Huis, Dreef 3 Haarlem.

Tijdens het Kunstlijn weekend is er een programma met diverse rondleidingen van de kunstenaars / lezingen en optredens.