VVD: Koersbijstelling goed voor Noord-Hollandse economie

0

De VVD is ingenomen met de voorgestelde plannen van de provincie Noord-Holland om de regionale regionale economie te versterken.

Volgens de liberalen zijn de voorgestelde aanpassingen van het economiebeleid in de begroting van 2015 een goede stap op weg naar meer werk en meer welvaart voor alle Noord-Hollanders. Dat zei VVD woordvoerder economie en cultuur Marco Wiesehahn een commissievergadering van de staten van Noord-Holland.

Meer werk
We zien duidelijk een koerswijziging die aanstuurt op meer ruimte voor groei. Zo is er in de aangepaste begroting voor 2015 van de provincie nu al bijna vier miljoen euro gereserveerd voor het Noord-Hollandse MKB innovatiefonds. Dat gaan er acht worden. Met dat bedrag gaan we de komende jaren Noord-Hollandse ondernemers een duw in de rug geven en meer werk en inkomen voor Noord-Hollanders creëren”, aldus Wiesehahn.

Kennisdelen
Uit de voorgestelde gewijzigde begroting blijkt dat Noord-Holland ook geld heeft vrij gemaakt voor onderzoek naar betere internet verbindingen in heel Noord-Holland en is er nieuw geld om leerlingen beter klaar te stomen voor het werken in een bedrijf of bij de overheid. Wiesehahn vindt ook dat slimme keuzen. “We moeten overheidsgeld inzetten waar dat het meeste rendeert. Investeren in kennis en de infrastructuur voor kennisdelen is daar bij uitstek een voorbeeld van. Daar profiteren alle Noord-Hollanders van”, aldus de liberaal.

Noord-Holland Noord
Ook Andrea van Langen, VVD statenlid uit Medemblik, blikt tevreden terug. “De VVD volgt de economische ontwikkeling van Noord-Holland Noord aandachtig en ziet daar ook kansen. Uit de antwoorden op mijn vragen blijkt het provinciale bestuur het belang en de kansen ook in te zien. Dat biedt perspectief voor Noord-Holland Noord”, aldus Van Langen.

De Provinciale Staten van Noord-Holland bespreken en besluiten over alle voorgestelde wijzigingen in de begroting van 2015 op 28 september aanstaande op het provincie huis in Haarlem.