Haarlemse ondernemers werken samen aan participatie

0

De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingevoerd om bedrijven te stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Hoe gaan Haarlemse ondernemers hiermee om? Op dinsdag 22 september organiseert Roads, zorgaanbieder en maatschappelijk ondernemer, het symposium Samen Werken aan Participatie. Over het aannemen van mensen met karakter!

Werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend, bijvoorbeeld voor mensen met een psychische beperking. Maar met wat extra ondersteuning vinden zij de weg naar werk en zijn het gemotiveerde medewerkers die vaak extra hun best doen.

Zoals voor iedereen geldt, is het hebben van werk van onschatbare waarde. Het zorgt voor een gezond dagritme, gevoel van eigenwaarde, sociale contacten en perspectief op de toekomst.

Roads heeft een continue vraag naar werk- en oefenplekken voor hun cliënten. Tijdens de bijeenkomst lichten ze de verschillende mogelijkheden voor samenwerking toe. Hoe kunnen Haarlemse ondernemers werken volgens de Participatiewet? Welke subsidiemogelijkheden zijn er bij het in dienst nemen van een werknemer met een beperking? Welke ondersteuning is mogelijk?

Tijdens het symposium wordt ingegaan op deze en andere vragen. Ook is er ruimte voor het delen van ervaringen, het bekijken van kunst gemaakt door Kunstkop Amsterdam en een muzikaal intermezzo van Roads Podium.

Praktische informatie
Het symposium vindt plaats op dinsdag 22 september bij Relaxed Slapen & Vergaderen, Kinderhuisvest 43 in Haarlem. Het programma start om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Deelname is gratis, er is plek voor maximaal 35 deelnemers. Aanmeldingen zijn welkom bij Erik Kuiper- van en Berg, Relaxed Slapen & Vergaderen via [email protected].

Over Roads
Roads is zorgaanbieder en maatschappelijk ondernemer. Roads zet zich in voor maximale arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Arbeid zelf wordt ingezet als middel en doel. Roads creëert zelf werkplekken en werkt samen met werkgevers voor het begeleiden van werknemers bij het behouden, hervatten of vinden van passend werk.

Advertentie