Stormhout Haarlem krijgt goede bestemming

0

De zware zomerstorm van afgelopen 25 juli staat veel mensen nog helder voor ogen. Zo’n 452 bomen woeien door dit natuurgeweld om. Dit is nog exclusief de bomen die in de Haarlemmerhout bezweken. Hier zijn zo’n 75 bomen omgevallen of beschadigd.

De omgewaaide bomen zijn in stukken gezaagd en worden vanaf vier tijdelijke stortplekken naar Spaarnelanden vervoerd. Naar verwachting is over twee weken alles opgeruimd.

Veel goede ideeën voor hergebruik hout
Zowel bij de gemeente Haarlem als bij Spaarnelanden komen nog steeds ideeën binnen voor een goede bestemming van het hout. Het maken van bankjes of ander straatmeubilair voor de openbare ruimte is vaak genoemd als idee. De gemeente, Spaarnelanden en Nederlands Hout zijn in overleg om te kijken hoe het Haarlemse stormhout omgezet kan worden in te adopteren bankjes.

Hout als educatiemateriaal
Van de omgewaaide bomen blijkt een behoorlijk deel populieren te zijn. Deze bomensoort is in verhouding zwaarder getroffen door de storm omdat een populier snelgroeiend is en daardoor uit zacht hout bestaat. Dit hout is niet geschikt om duurzame producten van te maken. Wel kan dit hout prima dienst doen als educatiemateriaal bij scholen en instellingen. Hiervoor kwamen al meerdere verzoeken binnen. Schijven van boomstammen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om jaarringen te tellen bij biologieles. Of er kunnen vogelhuisjes van worden gemaakt. Scholen die interesse hebben in hout kunnen zich melden bij Spaarnelanden (communicatie@spaarnelanden.nl of tel. 023-7517200).

Het hout van mindere kwaliteit dat uiteindelijk overblijft, krijgt een nieuw leven als spaanplaat, pallet of biomassa. Daarmee wordt ook dit hout nuttig hergebruikt.

Herstel
De stronken van de omgewaaide bomen zullen nog maanden te zien zijn in de stad. Het verwijderen hiervan vergt behoorlijk wat voorbereiding. Er moeten speciale machines worden ingehuurd die de zogenoemde boomstobbe uitfrezen. Hierna wordt al het materiaal uit het gat verwijderd en daarna wordt het gat alvast opgevuld met grond die geschikt is voor de groei van bomen. De plekken die gevaarlijke situaties kunnen opleveren, worden als eerste aangepakt. Daarna zullen de stronken per wijk worden verwijderd. Het herbeplanten met nieuwe bomen zal tot en met 2019 duren.

- Advertentie -