GroenLinks kritisch op evaluatie openstelling Cronjé voor auto’s

0

Op 13 maart 2014 nam de gemeenteraad het besluit dat de Generaal Cronjéstraat voor een proefperiode van een jaar niet langer autovrij was na 11 uur ’s ochtends. Door de week werd de straat weer toegankelijk voor autoverkeer (tot 17.00 uur op koopavond 21.00 uur). De raad stelde als voorwaarde dat er een goede evaluatie zou komen na een jaar openstelling gericht op de verkeersveiligheid, de economische ontwikkeling (omzetstijging, leegstand) en de luchtkwaliteit.

De evaluatie is uitgevoerd. Het College concludeert dat “de resultaten uit de diverse onderzoeken niet eenduidig zijn.” Toch ziet het College geen aanleiding voor aanpassing van het besluit tot openstelling.

Onder andere GroenLinks was tegen het besluit tot openstelling. Terwijl zeven jaar eerder op verzoek van de winkeliersvereniging de straat autovrij werd gemaakt en daarmee de fietser en voetganger meer de ruimte werd gegeven. Het is een landelijke ontwikkeling, dat oudere winkelstraten meestal het best floreren als fiets/wandel gebied. Voorwaarde is goede parkeergelegenheid in de buurt en die is er overvloedig in de Parkeergarage onder het Ripperdagebouw: de Cronjé garage.

GroenLinks heeft kritisch naar de resultaten van de evaluatie en de conclusie gekeken en heeft een aantal vragen gesteld. De fractie vraagt o.a. om een verklaring van het college voor de tegenstrijdigheid dat het passantenonderzoek aangeeft dat men niet vaker naar de Cronjé gaat dan voorheen en niet meer uitgeeft. Terwijl de ondernemersenquête aangeeft dat er meer klanten kwamen na de openstelling voor de auto en dat de omzet groeide.

Het externe bureau I&O Research liet een bezoekersenquête houden. De bezoekers werd gevraagd de Cronjé op 9 aspecten te beoordelen. Opgeteld levert dat een totale indruk op. De waardering van de Cronjé daalt bij fietser van 72% naar 58%, bij voetgangers van 71 naar 62% en blijft onder automobilisten gelijk op 57%. De meeste bezoekers willen de straat weer autoluw.

Ook de meeste digipanel leden willen terug naar de situatie direct voor 1 april 2014. Desondanks ziet het College geen aanleiding voor aanpassing van het besluit.

GroenLinks vraagt of zij een bijlage met weektellingen goed leest als zij concludeert dat er een enorme groei van het aantal passanten was tussen 2013 en 2014 en dat die groei juist bij het openstellen van de straat voor auto’s, tussen 2014 en 2105, gestopt is.

Verreweg de meeste ondernemers zijn niet bereid de geclaimde groeicijfers te onderbouwen. Tast die weigering de geloofwaardigheid van die claims niet aan? GLH vraagt het college of het klopt dat in de periode waarover in bijlage 5 een vermindering van leegstand wordt gemeld de huren van de winkelpanden aanzienlijk verlaagd zijn.

GroenLinks vraagt of de ondernemers, die gevraagd zijn naar hun omzetontwikkeling, zowel voor- als tegenstanders van openstelling zijn. Bovendien wil de fractie een toelichting op de milieurapportage.

Achtergrond
De Generaal Cronjéstraat is zeven jaar geleden op verzoek van de winkeliersvereniging afgesloten voor autoverkeer. Om zodoende de kwaliteit en de beleving van deze lange winkelstraat te verhogen.

Zeven jaar geleden zette ook de economische crisis in, die leidde tot minder koopkracht bij de consument; ook kwam het kopen via internet opzetten.

Na een wisseling van bestuur vroeg de winkeliersvereniging Cronjé in 2013 om de straat weer open te stellen voor de auto in de hoop dat dit meer omzet zou opleveren. Uit een passantenenquête in die tijd bleek een grote meerderheid tegen openstelling. Toch stelde de burgemeester namens het college voor om de afsluiting van de winkelstraat voor autoverkeer grotendeels op te heffen tot 17.00 en op koopavond 21.00 uur maar niet op zaterdag.

Op 13 maart 2014 werd dit voorstel met een krappe meerderheid aangenomen. Fietsenrekken werden weggehaald of verplaatst om plaats te maken voor parkeerplekken en laad- en losplekken. De in de autoloze periode ingerichte terrassen bleven en zorgden er wel voor dat er niet meer in één rechte lijn gereden kon worden door de auto’s richting Noord en de fietsen in twee richtingen.

GroenLinks is niet zomaar tegen openstelling van de winkelstraat voor autoverkeer maar winkelen zonder de auto’s is leefbaarder, veiliger, rustiger en prettiger. Het scheelt parkeerplekken in de straat terwijl er een grote parkeergarage aanwezig is onder het Ripperdaterrein. De auto’s veroorzaken ongezonde uitlaatgassen. Het boodschappen doen op de fiets moet gestimuleerd worden en autogebruik ontmoedigd. Voor het ophalen van volumineuze goederen is er de mogelijkheid aan de winkelier en de klant een maatwerk oplossing te zoeken. De straat is/was bij afsluiting ten slotte tot 11.00 uur voor autoverkeer/bevoorrading geopend. Dat de winkeliers het moeten hebben van autorijdende klanten is een misverstand dat door veel onderzoeken is weerlegd.