Fietsgevel Kennemerplein klaar

0

Op donderdag 1 oktober a.s. nemen wethouder Cora-Yfke Sikkema en regiodirecteur ProRail, Cees de Vries de fietsgevel op het Kennemerplein officieel in gebruik. Vrijdag 2 oktober kunnen de eerste forensen hun fiets stallen in de fietsgevel. De fietsgevel aan de noordzijde van het station, is gebouwd door ProRail, in opdracht van de gemeente Haarlem.

Met de bouw van de fietsgevel is het programma ‘Ruimte voor de Fiets’ afgerond. Deze stalling biedt ruimte aan 1.700 fietsparkeerplekken bij het Station. Bij de opening is de bovenste etage nog niet ingericht. De stapelrekken die nu nog op het Kennemerplein staan, worden eerst gereviseerd. De volledige stallingscapaciteit is vanaf 1 november beschikbaar.

In totaal zijn er nu ca. 7800 fietsparkeerplekken om en nabij het station. Gelet op het huidige aanbod van het aantal fietsen, wordt vanaf 1 oktober voldaan aan de vraag.

Handhaving op foutgeparkeerde fietsen
Vanaf 2 oktober zijn er voldoende fietsparkeerplekken bij het station. Dat betekent dat de gemeente vanaf die tijd stap voor stap strenger gaat handhaven op fietsen die buiten de fietsenrekken of – vakken staan. Fietsen die vaststaan aan een lantaarnpaal, verkeersbord, brugleuning of los geplaatste fietsen kunnen een waarschuwingsflyer krijgen en moeten dan zo spoedig mogelijk van de plek verwijderd worden door de eigenaar. Als zij dat niet doen, worden deze fietsen verplaatst naar het fietsdepot van Paswerk in de Cruquius.

Vanaf begin oktober zet de gemeente twee extra stewards in om mensen te informeren over het nieuwe beleid en te verwijzen naar de diverse fietsparkeermogelijkheden.

De handhaving van het stallingsverbod start op kleine schaal vanaf maandag 12 oktober aan de zuidzijde van het station. Allereerst worden de fietsen rond de fietskelder verwijderd. Dat is nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de fietskelder van 12 tot en met 20 oktober. Ook kunnen hinderlijk geplaatste fietsen worden verwijderd. De gemeente zal in deze beginperiode wel terughoudend zijn met verwijderen en wil vooral infomeren. Zodra de capaciteit van de fietsgevel volledig is, start de structurele handhaving aan de noord- en zuidzijde van het station.

Fiets weg?
Staat uw fiets niet meer op de plek waar u hem had neergezet? Neem dan contact op met de gemeente via 14023.

Herinrichting openbare ruimte Kennemerplein
De openbare ruimte van het Kennemerplein krijgt een flinke opknapbeurt. Begin november start de aannemer met de herinrichting. De verwachting is dat het Kennemerplein in april 2016 klaar is. Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/kennemerplein.