Jeanne Oosting Prijs 2015

0

De Jeanne Oosting Prijzen 2015 zijn toegekend aan de beeldend kunstenaars Corinne Bonsma en Jantien Jongsma. De prijs is een stimulans voor kunstenaars die figuratie in hun werk betrekken.

De jury, bestaande collega-kunstenaars Ina van Zyl, Gijs Frieling en Ronald Zuurmond, koos voor Bonsma en Jongsma op grond van eigenzinnigheid, vakmanschap en spannende kijkervaring. Bonsma en Jongsma ontvangen elk een geldbedrag van € 7.500. Het werk van beide laureaten is vanaf 8 oktober te zien in de Vishal te Haarlem. De officiële prijsuitreiking en presentatie van het juryrapport vindt plaats tijdens de opening in de Vishal op zondag 11 oktober, om 16.30 u.

Winnaars 2015
Er gaat iets raadselachtigs uit van het werk van Corinne Bonsma (1959). Op het oog schildert ze aandoenlijk bekende voorstellingen, maar tegelijkertijd wringen deze broze, kwetsbare onderwerpen. Haar werk is hierdoor altijd meer dan een eenduidige, herkenbare voorstelling. Het kleurgebruik is geraffineerd. Zij beschikt over een benijdenswaardige vrijheid van afwisseling in onderwerpskeuze en manier van schilderen. Bonsma’s werk ademt hierdoor voortdurend eigenzinnigheid en werkplezier uit.

Jantien Jongsma (1965) refereert in haar werk vaak aan volkskunst en traditionele, tegelijkertijd getuigt het ook van een kritische houding. In haar werk is het bekende altijd nét even anders en minder bekend dan het aanvankelijk leek. Herkenning en vervreemding zijn gelijktijdig aanwezig en dit maakt haar werk tot een spannende kijkervaring. De tomeloze energie die het werk uitstraalt, getuigt van een genot in het maken en een genot om de boel op zijn kop te zetten. Jongsma doet dit op overtuigende manier.

Van beide kunstenaars is een ontwapenend videoportret gemaakt: https://vimeo.com/jeanneoostingprijs.

Jeanne Oosting Prijs
De Jeanne Oosting Prijs is een jaarlijks terugkerende prijs, die beeldend kunstenaar Jeanne Bieruma Oosting (1898 – 1994) in 1970 in het leven riep vanuit haar betrokkenheid bij de beeldende kunstwereld. Met haar overlijden in 1994 is bij testamentaire beschikking de Jeanne Oosting Stichting opgericht die prijstoekenning voortzet. De Jeanne Oosting Prijs is een dubbele oeuvreprijs die wordt toegekend als waardering voor individuele artistieke kwaliteit binnen de figuratieve kunst. Uniek aan de prijs is dat de jury enkel uit collega-kunstenaars bestaat. De geschiedenis van de prijs heeft inmiddels aangetoond dat er volop beweging zit in de figuratieve kunst, die een continue plek heeft in het beeldende kunstenlandschap

Inmiddels is het de 45ste keer dat beide prijzen worden uitgereikt. Onder de prijswinnaars van de laatste 15 jaar bevinden zich onder meer Fons Haagmans (1998), Philip Akkerman (1999), Ronald Ophuis (2004), Gé-Karel van der Sterren (2007), Paul Nassenstein (2008), Ina van Zyl (2009), Emo Verkerk (2010), Ad Gerritsen (2011), David Haines (2012), Jan Beutener (2013) en vorig jaar Derk Thijs en Jan van de Pavert.