Het Transhistorische Museum, een researchproject in Haarlem en Leuven

0

In samenwerking met M – Museum Leuven organiseert het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem het internationale researchproject The Transhistorical Museum, objects, narratives and temporalities. Op 13 november 2015 vindt een eerste verkennend symposium plaats in de gehoorzaal van Teylers Museum Haarlem. Tevens wordt in samenwerking met AICA Nederland & België een ‘call for papers’ gelanceerd.

In collectiepresentaties en tentoonstellingen wereldwijd experimenteren tentoonstellingsmakers steeds vaker met transhistoriciteit. Zij combineren objecten uit verschillende periodes en culturele contexten met elkaar en stellen daarmee traditionele kunsthistorische categorisaties ter discussie. Daardoor ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten en grensoverschrijdende interpretaties van individuele objecten in relatie tot hun context.

Transhistorie
De collecties van zowel M – Museum Leuven als Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem bevatten twee sterke, maar chronologisch zeer uiteenlopende kernen. Daarom hebben beide musea zich ten doel gesteld om met dit researchproject verschillende case studies en invalshoeken over het begrip ‘transhistoriciteit’ bijeen te brengen. Hoe ga je als museum om met objecten uit verschillende periodes? Hoe ken je hedendaagse betekenis toe aan kunstwerken die uit verschillende sociale en culturele contexten afkomstig zijn?

Museale begrippen als ‘het encyclopedische museum’ en ‘Wunderkammer’ worden in dit researchproject ter discussie gesteld, aan de hand van vragen als: Draagt een transhistorische benadering van de tentoonstelling bij aan voortschrijdend inzicht in de diverse betekenissen van kunstvoorwerpen? Wat leren we van historische kunstwerken als we ze door de lens van hedendaagse artistieke productie bekijken en vice versa? Hoe kunnen we hier nieuwe educatieve modellen mee ontwikkelen en dergelijke tentoonstellingen aan het publiek presenteren?

Symposium
Om ontwikkelingen in kaart te brengen en kennis te produceren over dit actuele onderwerp, organiseren beide musea op 13 november 2015 een researchsymposium te Haarlem. Op 25 februari 2016 volgt een tweede symposium in Leuven. In de herfst van 2016 zal ook een gezamenlijke publicatie over het onderwerp het licht zien. In de symposia komt een internationaal gezelschap van theoretici, kunsthistorici, curatoren en kunstenaars uit verschillende disciplines bijeen voor keynote lezingen, case studies, en paneldiscussies.

Deelname
Voor meer informatie over het programma en het verkrijgen van entreekaarten voor 13 november, zie vanaf 13 oktober www.dehallenhaarlem.nl.

Voor degenen die mee willen denken is er de mogelijkheid een paper in te sturen vóór 10 januari 2016. Deze paper kan dan mogelijk ook gepresenteerd worden in Leuven en/of deel uitmaken van de publicatie over het onderwerp. Mogelijke onderwerpen en criteria voor de papers zijn ook vanaf 13 oktober te vinden op www.dehallenhaarlem.nl.