Vragen aan de markt over toekomst koepelgevangenis Haarlem

0

Onder welke voorwaarden hebben bedrijven interesse om de koepelgevangenis in Haarlem te kopen en een nieuwe bestemming te geven? Dat is de vraag die het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Haarlem het bedrijfsleven stellen in een marktconsultatie. Op die manier kan de verkoop van de koepel aansluiten bij de belangstelling in de markt.

De Koepel Haarlem. Fotografie: Hans van Leuven / Madrieco.nl.
De Koepel Haarlem. Fotografie: Hans van Leuven / Madrieco.nl.

Op dit moment heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de gevangenis in gebruik voor de huisvesting van asielzoekers, maar dat is tijdelijk. Het blijft de bedoeling het complex op termijn te verkopen. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Haarlem zijn in overleg om vast te stellen wat een nieuwe eigenaar met het complex kan en mag doen.

Het gevangeniscomplex aan de Harmenjansweg in Haarlem is voor een deel een Rijksmonument en omvat drie clusters: de koepel (ca. 8.000 m2 bvo), Huis van Bewaring ‘de Vest’ (ca. 4.000 m2 bvo) en de nieuwbouw (administratie- en arbeidsgebouwen, ca. 8.000 m2 bvo). De strategische ligging ten opzichte van uitvalswegen en het centrum en het unieke ontwerp zorgen er voor dat het complex een zeer bijzondere en herkenbare positie inneemt in de stad Haarlem.

Thematische herontwikkeling
Voor de herontwikkeling van het complex wordt gedacht aan verschillende thema’s:

  • (creatieve) bedrijvigheid, start-up, innovatieve productie in combinatie met onderwijs;
  • culturele functies, muziek (podium, oefenruimtes, muziekgerelateerde bedrijven) in combinatie met museum, expo, onderwijs, onderwijs;
  • hotel, horeca, club;
  • leisure, dance, wellness, evenementen.

Deze thema’s kunnen gecombineerd worden met een ondersteunend en/of een stedelijk woonprogramma.

Reageren
Op www.biedboek.nl staat een marktconsultatiedocument met daarin de vragen en de procedure. Ook staat hier het concept-ambitiedocument waarin, naast de kenmerken van het complex en de stedenbouwkundige uitgangspunten, de voorgenomen bestemmingsrichtingen zijn opgenomen.

Naast de verkoop van de koepelgevangenis in Haarlem verkoopt het Rijksvastgoedbedrijf ook de koepelgevangenissen in Arnhem en Breda.

Advertentie