Geef uw mening over de begroting 2016

0

In voorbereiding op de bespreking van de programmabegroting 2016-2020 in de gemeenteraad, is er op donderdag 5 november gelegenheid voor belangstellenden om in te spreken op deze begroting.

Op 9, 11 en 12 november a.s. bespreekt de gemeenteraad de programmabegroting 2016-2020. In de programmabegroting staan de beleidsvoornemens van het college en de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn. Aan de raad is een sluitende begroting en meerjarenraming voor het jaar 2016 en 2017 aangeboden.

Op donderdag 5 november kunnen belangstellenden bij aanvang van de vier raadscommissies, inspreken op onderwerpen uit de programmabegroting 2016-2020. De commissies Bestuur en Beheer beginnen om 17.00 uur, de commissies Ontwikkeling en Samenleving om 20.00 uur, zie de agenda’s op: gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen . Raadsleden nemen de ideeën die worden gegeven, mee naar de fracties om hun standpunten over deze begroting te bepalen. Aanmelden voor inspreken kan via www.haarlem.nl/inspreken.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het griffiebureau: griffiebureau@haarlem.nl of 023-511 3034.
De tekst van de begroting staat op www.haarlem.nl/begroting
De presentatie van het college van B en W staat op: www.haarlem.nl/nieuws/begroting-2016-schuld-loopt-verder-terug/

Advertentie