Start voorbereidende werkzaamheden nieuwbouw NedTrain

0

Vanaf maandag 2 november starten bij NedTrain graafwerkzaamheden ter voorbereiding van geplande nieuwbouw. Hiertoe worden verschillende kabels en leidingen op het terrein omgelegd en het bouwperceel afgegraven en weer aangevuld met zand. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Mourik.

Vanaf 2 november tot medio december wordt de tweede rijbaan stad in, op de Amsterdamsevaart vanaf de Nagtzaamstraat, afgesloten in verband met de werkzaamheden.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit:

  • Graven nieuw tracé voor verschillende kabels en leidingen
  • Aanleggen nieuwe kabels en leidingen
  • Bodemsanering vervuilde grond
  • Aanvullen bouwperceel met schoon zand

Planning
De werkzaamheden starten 2 november en worden naar verwachting voor de start van de kerstvakantie afgerond. Het kan voorkomen dat de planning door weersomstandigheden aangepast moet worden. Als dat het geval is, wordt u hierover geïnformeerd.

Gevolgen voor bereikbaarheid
Door de werkzaamheden wordt vanaf 2 november de tweede rijbaan op de Amsterdamsevaart vanaf de Nagtzaamstraat afgesloten in de richting van de Gedempte Oostersingelgracht. Naar verwachting geeft dat geen hinder voor het verkeer de stad in.

Voorzorgsmaatregelen
De grond in het projectgebied is verontreinigd. Om te voorkomen dat bewoners met de verontreiniging in aanraking komen worden bouwhekken geplaatst. Ook zorgt men ervoor dat stofvorming wordt voorkomen en materieel eerst wordt gereinigd voordat deze de openbare weg oprijden. Werknemers die wel in direct contact komen met de grond dragen beschermende kleding.

Advertentie