Opnieuw daling van schoolverzuim in de regio

0

Het jaarverslag van Leerplein (het regionaal bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten) laat over het schooljaar 2014-2015 een forse daling zien van het aantal meldingen schoolverzuim.

Was het totale verzuimcijfer in 2013-2014 nog 3.379, in het afgelopen jaar is het aantal meldingen gedaald naar 1.938. Vooral het verzuim in het primair onderwijs en op het MBO bij de groep 18- tot 23- jarigen, is afgenomen. Bij die laatste groep is het verzuim bijna gehalveerd. Ook het luxe verzuim is flink gedaald.

Bij de jongeren van 18 tot 23 jaar is de enorme daling van het verzuim te verklaren door extra maatregelen die het MBO (Nova College) zelf heeft genomen en ook de preventieve aanpak van het MBO en het Leerplein samen heeft hier aan bijgedragen. Deze aanpak bestaat onder meer uit spreekuren op de school door het Leerplein en de inzet van coaches die jongeren, bij risico op uitval, zo vroeg mogelijk aanspreken op hun verzuimgedrag. Het MBO betrekt ouders intensiever bij het verzuim van hun kinderen, bijvoorbeeld door het verzenden van een verzuim-sms.

Aanpak ziekteverzuim
Jongeren blijken wel vaker afwezig door ziekte (geoorloofd schoolverzuim). De aanpak van deze vorm van verzuim wordt de komende periode geïntensiveerd. Hiervoor maakt het Leerplein afspraken met het onderwijsveld, de GGD en andere partners, zoals CJG- coaches.

Verzuim in het voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs vond een lichte stijging van het verzuim plaats; in het schooljaar 2013-2014 zijn 313 meldingen gedaan tegenover 360 in 2014-2015. Het voortgezet onderwijs heeft inmiddels, in samenwerking met het Leerplein en mentoren en zorgcoördinatoren, een intensievere verzuimaanpak doorgevoerd. Het Leerplein nodigt jongeren op school uit voor een gesprek over de oorzaken van het verzuimgedrag. De komende tijd wordt deze aanpak nog verder verbeterd door invoering van een regionaal verzuimprotocol en intensieve monitoring van het verzuim.

Advertentie
Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in: (Geleverd door FeedBurner)