Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem lanceert curatorenbeurs 2016-2017

0

Het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem maakte afgelopen vrijdag bekend dat zij in 2016 een Curatorial Fellowship, mede mogelijk wordt gemaakt door ruimhartige ondersteuning van de Dr. Marijnus Johannes van Toorn & Louise Scholten Stichting, lanceert. Dat kondigde het museum aan tijdens het symposium The Transhistorical Museum: Objects, Narratives & Temporalities op 13 november jongstleden.

Met dit unieke initiatief wil het museum tentoonstellingsmakers stimuleren om projecten te ontwikkelen waarbij kunstwerken en objecten uit diverse tijdperken en periodes en contexten worden vermengd en geïntegreerd en er een vruchtbare dialoog ontstaat die bestaande geografische grenzen en beperkingen in de tijd doorkruist. Met dit fellowship wil het museum een vruchtbare uitwisseling bewerkstelligen met denkers en makers van buiten het museum.

Het Transhistorische Museum
De afgelopen jaren is er wereldwijd een institutionele en curatoriale tendens zichtbaar waarbij hedendaagse en oude(re) kunst, vaak afkomstig uit verschillende historisch-culturele contexten, in onderlinge samenhang wordt bestudeerd en gepresenteerd. ‘Oud’ en ‘nieuw’ wordt in dit soort tentoonstellingen naast en door elkaar getoond, in een harmonieuze of in een confronterende opstelling waarbij nieuwe inzichten worden gegenereerd. Voor Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem zal deze transhistorische benadering een steeds belangrijker rol gaan spelen.

Het internationale symposium The Transhistorical Museum, dat afgelopen vrijdag voor de eerste keer werd georganiseerd in samenwerking met M – Museum Leuven (en dat op 25 februari 2016 een vervolg krijgt in Leuven) was de eerste aanzet om kennis over dit onderwerp samen te brengen. Het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem zal zich de komende jaren in het internationale museumveld graag bewegen als onderzoeker en kennisdeler op het gebied van transhistorische museumpraktijken.

Curatorial Fellowship
Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem nodigt tentoonstellingsmakers uit een voorstel in te dienen voor een tentoonstelling of project, uitgaande van de collecties van het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem (oud, modern en hedendaags) waarbij een ‘transhistorische’ aanpak centraal staat. Criteria en voorwaarden worden in januari 2016 gepubliceerd.

Curatorenbeurs – voorgeschiedenis
De tweejaarlijkse Curatorenbeurs werd voor het eerst uitgereikt in 2009, en was initieel verbonden aan De Halllen Haarlem. De eerste ontvanger van de Curatorenbeurs was Suzanne Wallinga. Zij realiseerde in 2009 het project Lunar distance, een internationale groepstentoonstelling en publicatie over de relatie tussen kunst en wetenschap. In 2011 ontving het curatorenduo Laurie Cluitmans en Arnisa Zeqo de beurs voor hun op Louise Bourgeois geïnspireerde project He disappeared into complete silence, dat behalve uit een internationale groepstentoonstelling en publicatie ook uit een uitgebreid publieksprogramma bestond. In 2013 presenteerde Juha van ’t Zelfde met Dread – Fear in the age of technological acceleration een internationale groepstentoonstelling met uitgebreid randprogramma. Voor deze recipiënten betekende de beurs een vliegende start voor hun carrière in het curatoriale veld.

Het Curatorial Fellowship wordt mogelijk gemaakt door ruimhartige ondersteuning van de Dr. Marijnus Johannes van Toorn & Louise Scholten Stichting.