20 november is de Dag van de Biodynamische Psychologie

0

Op 20 november vindt de eerste Dag van de BiodynamischePsychologie plaats. Een dag waarop wordt stilgestaan bij het lichaam.

Nicky Smout van het NIB, het Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie, licht toe: “Ons lichaam slaat ons hele leven ervaringen op en met biodynamische psychologie maken we de helende kracht, die we in ons hebben, vrij.”

Biodynamische Psychologie
Biodynamische Psychologie staat voor het integreren van de informatie en mogelijkheden die in je lichaam aanwezig zijn. Via lichaamsbewustzijn kun je belemmeringen transformeren en je volle mogelijkheden en levendigheid weer ervaren. Zo kan je in je eigen lichaam een anker gaan voelen. “Van human-­‐doing naar human-­‐being.”

Druk leven
Daar waar je het druk hebt, overspoeld wordt door alles wat moet gebeuren op een dag en je neigt jezelf te verliezen, kun je via je lichaam weer in contact komen met je interne hulpbronnen. Daarwaar je het contact met anderen verliest, je geïsoleerd voelt of te kort voelt schieten, kun je via je lichaam behoefte aan veiligheid, nabijheid en verbinding voelen en van daaruit handelen.

Dag van de BiodynamischePsychologie ook in Haarlem
Met medewerking van biodynamische therapeuten inhet hele land, kun je op verschillende plaatsen in het land terecht voor een kennismaking met deze vorm van jezelf ontdekken en ontwikkelen. Ook informeren we je graag over de mogelijkheden van begeleiding door deze therapeuten of door het volgen van een opleiding of korte cursus.

Waar kun je terecht?
In Haarlem zetten Liesbeth de Wit (Centrum aan het Spaarne, Spaarne 112) en Wietzke van Oene (Office Hotel, Menno Simonszweg 101) hun deuren open.

Informatie over de ‘De Dag van’ vind je op de website www.lichaamsgebaseerd.nl. Iedere bezoeker krijgt iets mee naar huis.

Heb je vragen? Stel ze via dedagvan@biodynamischepsychologie.nl.

Advertentie