Mensen met een beperking vinden nog steeds moeilijk een baan

0

Er klonken positieve geluiden tijdens het Denk Anders Debat op 11 november in het Patronaat, georganiseerd door Bedrijf en Samenleving Haarlem en Omstreken. Na een jaar Participatiewet blijkt de bereidheid van werkgevers om plekken beschikbaar te stellen te groeien, maar is er ook nog veel onduidelijkheid over (on)mogelijkheden. Bij ABN Amro werken inmiddels 51 mensen met een beperking en bij Waterleidingbedrijf PWN volgend jaar 5. Niet plichtmatig, maar omdat ze dit graag willen doen. Het debat sloot af met de conclusie dat veel jongeren er goed aan doen minder bescheiden te zijn over hun kwaliteiten.

Het Patronaat was vol gehandicapte jonge werkzoekenden, medewerkers van ondersteunende organisaties en enkele werkgevers. De jongeren benadrukten het belang van goede communicatie. Meteen openheid over je ziekte geven helpt om een stage of baan succesvol te maken. Marloes Oosterom is leerling opticien en heeft een vorm van reuma: “Bij mijn eerste sollicitatiegesprek heb ik niet over mijn ziekte gesproken omdat ik aangenomen wilde worden op mijn capaciteiten. In het tweede gesprek heb ik het wel benoemd en dat viel goed. Ik krijg nu volop de ruimte om te leren en te groeien.” Sandra Balij startte een paar jaar geleden restaurant C-taste, waar gasten in het donker plaatsnemen en door blinde en slechtziende obers worden bediend. Om de obers in het donker te laten herkennen op welk bord welk gerecht lag kocht ze borden in 30 verschillende vormen. Een prijzige en onnodig ingewikkelde oplossing, bleek toen de eerste blinde ober aan het werk ging: “We communiceren al met walkietalkies, dus geef vanuit de keuken gewoon even door wat er op de borden ligt.

Over de capaciteiten en mogelijkheden van mensen met een beperking bestaan nog steeds, onterecht, vooroordelen. “Denk vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen. Jongeren met een beperking zijn op sommige terreinen juist beter dan gezonde mensen.“ Discussieleider Frénk van der Linden: “Ik ken ministers die minder goed formuleren dan jij”, zegt hij tegen Sven Romkes, medewerker diversiteit & inclusie van ABN Amro. Romkes zit in een rolstoel en als ervaringsdeskundige is hij wellicht beter in staat mensen met een beperking aan te nemen. Zijn ervaring is dat het ziekteverzuim op een afdeling omlaag gaat als daar iemand met een beperking komt werken. De andere medewerkers vinden het lastig zich ziek te melden, als de collega met een beperking wel aan het werk is.

Veel mensen vinden het lastig om te solliciteren, mensen met een beperking helemaal. Als leerling van Viertaal kostte het Romek Hos moeite een stageplaats te vinden. Hij heeft veel baat bij het wekelijks contact met mentor Eva Duffhues: “We bespreken de week en praten over opleiding en werk. We moesten aan elkaar wennen en het contact rustig opbouwen, nu zijn de gesprekken losser en delen we meer.

Jeroen van Bakkum van kolenoverslagbedrijf Rietlanden in Amsterdam vindt het als werkgever belangrijk ook mensen met een beperking aan het werk te hebben. “De begeleiding kost tijd, maar dat vind ik geen bezwaar.” Niet alles is mogelijk, waarbij van Bakkum doelt op zijn tijdelijke medewerker werkvoorbereiding. “Hij doet zijn werk uitstekend, maar ondanks zijn beperking krijg ik voor hem geen no-riskpolis. Daarmee is het financiële risico voor mijn bedrijf te groot.” Van Bakkum is kritisch over het ministerie van Sociale Zaken: “Staatssecretaris Kleinsma is met een flinke delegatie bij ons bedrijf geweest en was vol lof. Maar nu ik op problemen stuit als ik deze medewerker in dienst wil nemen, geeft ze geen thuis.” Gemeente Haarlem en Van Bakkum gaan samen proberen het ministerie op andere gedachten te brengen.

Voor werkgevers die met ingewikkelde regelingen te maken hebben is er hulp beschikbaar. Er zijn subsidiemogelijkheden voor begeleidingskosten, soms ook bij aandoeningen die niet in het doelgroep register staan en voor mensen zonder Wajong-uitkering. “Bel me maar”, nodigt Alex Jansen, adviseur sociale zaken en projectleider Social Return van de gemeente Haarlem een werkgever uit met een probleem. Het UWV wijst op de 10 UWV medewerkers die continue op pad zijn om werkgevers te helpen hoe ze mensen met een beperking aan een stage of baan kunnen krijgen.

Laten we vooral gewoon aan de slag gaan, vind Waterleidingbedrijf PWN. Het bedrijf neemt volgend jaar om te beginnen 5 mensen met een beperking in vaste dienst. Harry Buyten legt uit dat PWN daarvoor een andere aanpak kiest dan bij reguliere vacatures: “We schrijven nu geen uitgebreid functieprofiel met gedetailleerde eisen waar iemand aan moet voldoen. We draaien het om: we nemen mensen met een beperking in dienst en kijken op welke afdeling ze tot hun recht kunnen komen en waar ze de juiste begeleiding kunnen krijgen. Op deze manier ervaren we hoe we deze mensen een goede plek kunnen geven en hoe we onze organisatie daarvoor moeten aanpassen.