Decemberactie Toneelschuur: Koop een kaartje, geef een kaartje

0

De Toneelschuur en Filmschuur heeft deze maand een speciale december actie: Koop een kaartje, geef een kaartje. Het theater vraagt een vrijwillige bijdrage van € 5 aan haar publiek, die de organisatie vervolgens zelf aanvult om een vrijkaartje voor film of theater te bekostigen voor een vluchteling in Haarlem.

Voor deze actie werkt de Toneelschuur samen met de hulporganisaties Vluchtelingenwerk Noord-West Holland, Stem in de Stad, COA, Stichting Wereldkeuken en het Leger des Heils.

Deze actie is een vervolg op een eerdere, succesvolle samenwerking met diverse vluchtelingenorganisaties rondom de Toneelschuur productie ‘Smekelingen’. Dit heeft eind oktober geleid tot een bezoek van een groep vluchtelingen aan het theater en de voorstelling. Naar aanleiding van deze samenwerking is het theater gevraagd, of er vaker bezoeken aan films en theater beschikbaar gesteld konden worden voor de Haarlemse vluchtelingen. De Toneelschuur is echter niet in de mogelijkheid om veel vrijkaarten weg te geven, onder andere vanwege de financiële afspraken met filmdistributeurs en theatergezelschappen. Daarnaast vindt het theater het goed om verbinding te maken tussen publiek en de ‘Nieuwe Haarlemmers’. Daarom wordt aan alle bezoekers in de maand december gevraagd om bij te dragen. Deelname is vrijwillig, maar de Toneelschuur hoopt dat vele bezoekers gehoor geven aan dit initiatief, zodat in januari een hoop mensen blij gemaakt kan worden met een gratis theater- of filmbezoek.