Help onderzoeken hoe donker Nederland ’s nachts is

0

Hoe meer lichtmetingen, hoe groter de bijdrage aan oogheelkundige zorg

De donkere dagen zijn aangebroken. De kerstboom pronkt met zijn kerstlichtjes in de huiskamer, maar ook op andere plekken in het huis gaat de verlichting steeds eerder aan. Dit in tegenstelling tot wat er buiten gebeurt. Daar wordt steeds vaker bewust de keuze gemaakt om straten en wegen minder of helemaal niet te verlichten. Wat is hier de consequentie van? Hoe goed zien wij nog in de avonduren? Een goed moment om te meten hoeveel Nederland nog ziet in het donker. Daarom roepen onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) mensen op om ’s avonds mee te doen aan het publieksonderzoek ‘Zicht op Licht’.

Het UMCG en het Weekend van de Wetenschap willen met de gegevens van de metingen in kaart brengen hoe donker Nederland ‘s nachts is en op welke plekken mensen ’s nachts moeite hebben om te zien. Het UMCG hoopt door middel van de resultaten oogziektes bij mensen in een vroeger stadium op te kunnen sporen. Download de gratis app om de meting met je mobiele telefoon uit te kunnen voeren op www.zichtoplicht.nl. Je kunt ook online meedoen aan het onderzoek via dezelfde website.

UMCG-onderzoeker Ronald Bierings: “Op dit moment staan er al meer dan 2.100 meetpunten op de lichtkaart en door de extra oproep om in december en januari metingen te doen, hopen we dit aantal fors uit te breiden.”

‘Zicht op Licht’
Veel mensen hebben in het donker moeite met zien en om in het donker goed te functioneren. Dit geldt niet alleen voor ouderen of mensen met een oogziekte; zo vermijdt een derde van de gezonde mensen in Nederland autorijden in de avond en heeft meer dan de helft moeite met wandelen en fietsen op niet verlichte buitenwegen. Dat levert beperkingen op. Met het onderzoek wil het UMCG antwoord op de vraag ‘Hoe donker is het ’s nachts in Nederland en wie heeft er dan moeite met zien?’. Heel Nederland kan deelnemen aan dit onderzoek. Hoe meer mensen meedoen, des te meer informatie kan worden verzameld.

De resultaten van het publieksonderzoek worden gebruikt voor vroege opsporing van oogziekten. Oogartsen onderzoeken patiënten met oogklachten nu bij goed licht, maar misschien hebben deze mensen in het donker al klachten, terwijl zij in het licht nog goed kunnen zien. UMCG-onderzoeker Ronald Bierings onderzoekt of oogziekten eerder gevonden kunnen worden als er in het donker wordt getest. Immers, als de oogarts een oogziekte eerder kan herkennen, kan een patiënt eerder behandeld worden en kan erger voorkomen worden.

De mobiele applicatie draait zowel op iOS als Android en daarnaast is er de mogelijkheid om via een tablet of computer deel te nemen. Kijk op www.zichtoplicht.nl voor meer informatie.

Het Weekend van de Wetenschap
Het Weekend van de Wetenschap is het podium van de toekomst. Op 1 en 2 oktober 2016 gaat Nederland backstage bij bedrijven, instituten, universiteiten, (onderzoeks-)instellingen en musea om live wetenschap en technologie te beleven. Het doel: Nederland te laten ervaren hoe belangrijk, interessant en innovatief deze vakgebieden zijn en wat de onmisbare bijdrage is aan onze toekomst.

Eén weekend, 48 uur volledig in het teken van wetenschap en technologie
In 2015 bezochten ruim 143.000 bezoekers één van de 240 deelnemende locaties van het Weekend van de Wetenschap. Voor jong en oud werden door heel het land meer dan 1.500 activiteiten georganiseerd. Dit jaar vond het Weekend van de Wetenschap plaats op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Kijk voor meer informatie op www.hetweekendvandewetenschap.nl.

- Advertentie -