GroenLinks Haarlem start digitale discussie over bestrijding eenzaamheid

0

GroenLinks Haarlem is maandag 21 december een digitale discussie gestart over ‘Het bestrijden van eenzaamheid’ middels alternatieve woningbouw. De opbrengst van de digitale discussie zal aangeboden worden aan het college van B en W ter voorbereiding en ondersteuning van de nieuwe Woonvisie die in 2016 gereed zal zijn.

In oktober werd door de commissie samenleving van de Haarlemse gemeenteraad gesproken over de manier waarop de (lokale) overheid een bijdrage kan leveren in het tegengaan of bestrijding van de eenzaamheid. Er gebeurt al veel op dit gebied; welzijnsorganisaties organiseren huisbezoeken en er worden bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd die speciaal zijn bedoeld voor deze doelgroep.

Groeiend probleem
Toch is het aantal mensen dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelt nog steeds groeiend en verwacht wordt dat deze trend zich voort zal zetten. Daarmee wordt eenzaamheid beschouwd als een van de grote maatschappelijke problemen van dit moment.
Ook GroenLinks Haarlem maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en start via Synmind een digitale discussie over het onderwerp waarbij de nadruk ligt op de mate waarin ontwikkelingen in het fysiek domein, (nieuwe) woonvormen, kunnen bijdragen in het voorkomen van een gevoel van eenzaamheid.

Hoe wordt er bijvoorbeeld door bewoners, ontwikkelaars, architecten en zorgverleners aangekeken tegen woonvormen waarbij gezamenlijkheid wordt ‘ingebouwd’. Of waar verschillende doelgroepen en functies samenkomen? Wat zijn de ervaringen? Is het een taak van de overheid om hier rekening mee te houden?

Woonvisie
Er wordt op dit moment druk gewerkt aan de Haarlemse woonvisie. Er zal de komende jaren flink gebouwd moeten worden in Haarlem om aan de groeiende vraag naar woningen te voldoen. Een uitgelezen moment dus om na te denken over hoe het bouwen aan een sociale stad vormgegeven zou kunnen worden.

Wilt u ook deelnemen aan de discussie: stuur dan een mailtje naar ziggy@groenlinkshaarlem.nl en u zult door Synmind worden uitgenodigd om deel te nemen.

- Advertentie -