Opening Heilige Deuren Basiliek Sint Bavo in het Jaar van de Barmhartigheid

0

De viering op de Eerste Kerstdag in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Haarlemse Leidsevaart was dit jaar zeer bijzonder. Voor de aanvang van de Pontificale Hoogmis met zang van het Kathedrale Koor werden de Heilige Deuren van de Bavokerk geopend door Mgr. Dr. J. Punt. In ieder bisdom ter wereld zijn voor dit bijzondere jaar Heilige Deuren aangewezen.

Paus Franciscus heeft op 8 december met het openen van de Heilige Deur van de Sint Pieter officieel het door hem afgekondigde Heilig Jaar van de Barmhartigheid geopend. In de zeven Nederlandse bisdommen gaan 21 Heilige Deuren open. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. De opening van de Heilige Deuren in de Basiliek Sint Bavo was in verband met de afronding van de restauratie de laatste in het bisdom Haarlem-Amsterdam.

De Paus had in de bul Misericordiae vultus opgeroepen om in elk bisdom ter wereld minstens één Heilige Deur van de Barmhartigheid aan te wijzen. Achterliggend idee is dat deze deur bij uitstek de kans biedt om bij God de Vader thuis te komen. De deur is immers een beeld voor Jezus Christus, die over Zichzelf zegt: “Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered.”

Bij het openen van het Heilige Jaar sprak Paus Franciscus; “We moeten de barmhartigheid boven het oordeel plaatsen. En het oordeel van God zal altijd in het licht staan van zijn barmhartigheid.” Barmhartigheid wordt gezien als het leidmotief van zijn pausschap. Paus Franciscus wil de openheid en vergevingsgezindheid voorop stellen, in plaats van het moraliseren en veroordelen waar de kerk vaak mee wordt geassocieerd.

Normaal gesproken is er elke 25 jaar een Jubeljaar, zoals Heilige Jaren ook wel worden genoemd. Maar de paus kan ook eerder zo’n jaar afkondigen, zoals nu. Het vorige Jubeljaar was wel volgens de regel van vier keer per eeuw, in 2000. Toen ging het vooral om de eenheid van de kerk en de dialoog met moslims en joden.

In de traditie van de katholieke kerk zijn jubeljaren ook een oproep aan pelgrims om naar Rome te komen en door de heilige deur van de Sint-Pietersbasiliek te gaan. Dat biedt gelovigen vergeving van hun zonden. Maar dit keer heeft de paus kathedralen in de hele wereld opgeroepen hun heilige deuren te openen, zodat gelovigen het Jubeljaar in hun eigen land kunnen vieren. Dat past bij de eenvoud en de soberheid die deze paus uit wil dragen.

Een reportage van fotoAdSchaap.nl