Motie “Maak geen geheim van huiswerkregeling” aangenomen

0

De motie “Maak geen geheim van huiswerkregeling” die GroenLinks samen met PvdA, CDA , D66, OPH, SP, OPH en CU indiende in de raad van 21 januari en die het college opdroeg om bij de Haarlemse schoolbesturen aan te dringen op een duidelijker communicatie over het bestaan van de huiswerkregeling, is met grote meerderheid aangenomen.

De motie kwam aan de orde bij het onderwerp armoedebestrijding. Huiswerkbegeleiding is vaak een kostbare aangelegenheid het college is, samen met GroenLinks van mening dat iedereen in staat moet worden gesteld om gebruikt te maken van de regeling. Huiswerkbegeleiding is een beproefde methode om de schoolresultaten van leerlingen te verbeteren. Echter, niet iedereen is op de hoogte van de mogelijkheid tot een financiële ondersteuning voor huiswerkbegeleiding.

De motie stelt voor om schoolbesturen al bij aanvang van het schooljaar en tijdens de 10 minutengesprekken melding te maken van de regeling.