Martha Flora kondigt nieuwe locatie aan in Haarlem

0

Samenwerking met zorgpartner Zorgbalans

Op 24 februari 2016 heeft Martha Flora, aanbieder van particuliere dementiezorg, samen met zorgpartner Zorgbalans de overeenkomst met het Bouwinvest Healthcare Fund voor Martha Flora Haarlem ondertekend. De locatie Parkzicht aan de Helmlaan 10 zal de komende maanden worden getransformeerd naar de beschermde leefomgeving voor een Martha Flora huis. Op 1 december van dit jaar zal het nieuwe Martha Flora huis haar deuren openen.

Het aantal mensen dat lijdt aan dementie zal oplopen van 260.000 in 2015 tot 400.000 in 2020, omdat Nederland meer ouderen krijgt die bovendien steeds ouder worden. Zij leven gemiddeld tien jaar met dementie, waarvan twee jaar in een zorginstelling. In Haarlem en de omgeving Zuid-Kennemerland ziet Martha Flora bijzonder veel kansen om haar particuliere dementiezorg aan te gaan bieden. De regio is erg vergrijsd ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Op dit moment zijn er in de regio Zuid Kennemerland 3.575 mensen met een vorm van dementie. De komende 15 jaar zal dat aantal groeien naar 4.156. De afgelopen tijd is er weliswaar een aantal particuliere initiatieven bijgekomen, waarvan Martha Flora het eerste particuliere initiatief is dat zich uitsluitend richt op zorg voor ouderen met dementie die niet meer thuis kunnen blijven wonen.

Samenwerking met zorgpartner Zorgbalans
Martha Flora zoekt per locatie, steeds intensieve samenwerking met reguliere zorgaanbieders. Voor de locatie in Haarlem is dat de zorgaanbieder Zorgbalans. Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en één van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. De medewerkers van Zorgbalans ondersteunen mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven. Dit doet Zorgbalans zowel in woonzorgcentra als bij mensen thuis. Daarnaast biedt Zorgbalans mensen met geheugenproblemen op een eigentijdse manier dagbesteding op diverse locaties in de wijken.

Huidige bewoners Parkzicht
Met de ruim veertig vaste bewoners van Parkzicht is al in het najaar van 2014 individueel besproken naar welke locatie men – al dan niet tijdelijk – wil verhuizen. Alle vaste bewoners zijn inmiddels verhuisd naar een nieuwe woonomgeving, naar eigen keuze. Op dit moment biedt Parkzicht nog aan een kleine groep ouderen tijdelijk verblijf met zorg.

Vanuit een goed hart bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving
Martha Flora is de eigenzinnige moeder van Marco Ouwehand. In 2004 bleek dat zij de ziekte van Alzheimer had. Het was haar grootste nachtmerrie om dement in een verpleeghuis te eindigen. Marco besloot een ‘droomhuis met houvast’ te ontwikkelen, waaraan hij zijn moeder met een gerust hart kon toevertrouwen als thuis wonen niet meer zou gaan. Helaas kwam dat huis voor zijn moeder te laat. Ze overleed in 2008. Inmiddels heeft het onderscheidende zorgconcept van Martha Flora zich ruimschoots bewezen. Marco’s vader verblijft sinds kort in de Martha Flora locatie te Hoorn.

Martha Flora creëert een beschermde samenleving waarin mensen hun eigen identiteit behouden. De missie van Martha Flora is om mensen met dementie een leefomgeving te bieden waarin zij warmte, veiligheid en geborgenheid ontvangen. Bij zorgverlening draait het om mensen. Daar waar de reguliere zorg vanuit de overheid niet direct kan inspelen op bestaande behoeften, kan Martha Flora inspelen op de groeiende behoefte om de dementiezorg verder te verbeteren. Met dit bijzonder vernieuwende zorgconcept draagt Martha Flora actief bij aan het creëren van een dementievriendelijke samenleving.