Eerste dementie vriendelijke ondernemer op de Binnenweg: Chateaubriand in Heemstede

0

De komende 20 jaar groeit het aantal mensen met dementie van ca. 260.000 naar ca. 550.000. Deze landelijke cijfers sluiten aan bij de groei in de regio Zuid-Kennemerland. Waar aan de ene kant hard gewerkt wordt aan de medische oplossingen, ligt het meer voor de hand om de maatschappij voor te bereiden op deze uitdaging.

Na de schok van de diagnose voor degene die het treft, blijkt in de praktijk dat ook de partner, familie, vrienden en omstanders geconfronteerd worden met een nieuwe werkelijkheid. Zij kunnen in een isolement terecht komen doordat degene met dementie anders kan reageren dan verwacht.

Home Instead Thuisservice heeft als belangrijk uitgangspunt dat zij ‘het aangezicht van ouder worden willen veranderen’. Het vrijblijvend verzorgen van trainingen voor medewerkers van ondernemingen, waar senioren over de vloer komen, is daar onderdeel van.

Nicole Kindt, regiomanager in Zuid-Kennemerland ondersteunt dit van harte en is blij dat Adele Teekens en Johan van Uden van slagerij Chateaubriand, gevestigd op de Binnenweg in Heemstede, hun medewerkers willen laten trainen. Met behulp van deze training zijn de medewerkers straks beter in staat gedrag dat hoort bij (beginnende) dementie te herkennen en daar adequaat op te reageren. Na afronding ontvangen de deelnemende organisaties een keurmerk waarmee ze kenbaar kunnen maken dat zij een DementieVriendelijkeOnderneming zijn.

Deze trainingen passen goed bij het voornemen van de regio Zuid-Kennemerland om een Dementievriendelijke Gemeenschap te worden. Oa de Stichting Alzheimer Nederland, afdeling Zuid-Kennemerland geeft hier op verschillende wijze vorm aan. Nicole Kindt draagt hier graag een steentje aan bij door het trainen van (medewerkers van) ondernemingen. Ondernemers die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen via info@homeinstead.nl.

Home Instead Thuisservice
Home Instead Thuisservice is een niet-medische dienstverlener voor senioren. Home Instead Thuisservice Nederland maakt onderdeel uit van Home Instead Senior Care, ’s werelds grootste dienstverlener op dit gebied. Ruim 65.000 professioneel getrainde CAREGivers in veertien landen verlenen jaarlijks ruim 50 miljoen uur dienstverlening aan (voornamelijk) ouderen. Home Instead Thuisservice Nederland heeft veertien vestigingen waarvan twee eigen en elf franchise.