Vermoedelijk botulisme op twee plekken in Haarlem

0

Er is botulisme geconstateerd bij twee dode vissen in het water aan het Badmintonpad in Haarlem. Het gaat hier om botulisme type E dat gevaar op kan leveren voor de gezondheid van mensen. In het water aan de Prinsesselaan is een vermoeden van botulisme bij vissen.

Spaarnelanden heeft hier diverse dode vissen opgeruimd. Op beide locaties zijn waarschuwingsborden geplaatst en wordt de komende tijd op dode of verlamde dieren gecontroleerd.

Als u dode of verlamde watervogels of vissen ziet, kunt u dat melden bij Spaarnelanden via tel. 023-75 17 200 (op werkdagen tijdens kantooruren) of per mail via info@spaarnelanden.nl. In het weekend kan er contact worden opgenomen met de meldkamer van de afdeling Handhaving van de gemeente Haarlem, tel. 023-511 4950.

Advies
Het advies is om dode dieren niet zelf op te ruimen of ermee in contact te komen. Ook contact met het water wordt afgeraden. Houd huisdieren ook uit de buurt van met botulisme besmet water.

Wat is botulisme?
Botulisme is een ziekte die voorkomt bij vissen en watervogels en die veroorzaakt wordt door de botulismebacterie die leeft in warm water met een tekort aan zuurstof. De door de bacterie geproduceerde giftige stof treft vooral watervogels en vissen. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van deze dieren. Kadavers van deze dieren zijn een bron van besmetting. Botulisme kan het hele jaar voorkomen, al vindt het vaker in de zomermaanden plaats.