Haarlem wil in 2030 klimaatneutraal zijn

0

College kiest voor versnelling van het duurzaamheidsprogramma

Het college kiest voor versnelde uitvoer van het duurzaamheidsprogramma. Dit gebeurt met het opstellen van een routekaart. Het is een belangrijke koerswijziging ingezet door veranderende omstandigheden waaronder het Klimaatakkoord van Parijs. De meest ingrijpende verandering is dat het aardgas in 2050 niet meer beschikbaar is als warmtebron. In februari 2017 komt er een uitgewerkte versie van de routekaart en een financieel voorstel.

De gemeente Haarlem heeft een hoge ambitie met het duurzaamheidsbeleid. De Haarlemse ambitie is zelfs hoger dan die van het Rijk. Haarlem wil al in 2030 klimaatneutraal zijn en het Rijk in 2050. De raad diende in juni 2015 een motie in waarin ze vraagt om werk te maken van de klimaatzaak naar aanleiding van de rechtszaak van Urgenda tegen de Staat (Motie 71 ‘Klimaatzaak: werk aan de winkel’). Het college geeft daar nu vorm aan en kiest voor het versneld uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid.

Daling CO2-uitstoot
Er is de afgelopen jaren veel bereikt. Voor het vierde jaar op rij is er een daling van CO2-uitstoot in Haarlem. In totaal is er in 2015 141.500 ton CO2 bespaard ten opzichte van 2014. Dit is de jaarlijkse CO2-uitstoot van ongeveer 17.500 huishoudens. Ook is er een forse toename van het aantal zonnepanelen. Er is echter een veel grotere inspanning nodig om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Naast energiebesparing grote behoefte aan energieopwekking
Haarlem rekende vier energiescenario’s door. Wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema: “De scenario’s laten zien dat de opgave voor klimaatneutraliteit in Haarlem groot is. De scenario’s brengen in beeld hoeveel energie er bespaard moet worden. Haarlem is een stad met relatief oude woningen. Energiebesparing is daarbij lastig. Omdat de woningen maar maximaal vijftig procent energiebesparing kunnen bereiken, moet de resterende energiebehoefte van minimaal vijftig procent duurzaam opgewekt worden.

Klimaatoplossingen voorbij de stadsgrenzen
Cora-Yfke Sikkema: “Sommige duurzame energiebronnen kunnen we binnen de stad toepassen, bijvoorbeeld door op alle geschikte daken zonnepanelen te plaatsen en geothermiebronnen aan te leggen waarmee huizen van aardwarmte worden voorzien. Voor de resterende opwekking is Haarlem afhankelijk van derden. Want in Haarlem is geen ruimte voor grote zonneweides of grote windmolens die nodig zijn om klimaatneutraliteit te bereiken. Daarvoor zijn we aangewezen op en in gesprek met buurgemeenten, de regio en de Provincie Noord-Holland.

Routekaart vult duurzame gebiedsprogramma’s
Met de routekaart brengt de gemeente in beeld hoe groot de opgave is met bijbehorende projecten, bijvoorbeeld het aanleggen van warmtenetten (een fysieke verbinding is tussen warmteleveranciers en -afnemers). Deze projecten worden verwerkt in de duurzame gebiedsprogramma’s. Een project is al gestart in de wijk De Ramplaan. De stichting DE Ramplaan doet samen met de gemeente en TU Delft een haalbaarheidsonderzoek naar een aardgasvrije wijk.

Financiële consequenties
Het uitvoeren van de Routekaart Duurzaamheidsprogramma heeft financiële consequenties. De omvang van de extra benodigde middelen is op dit moment nog onzeker. Deze financiële consequenties worden uitgewerkt en in februari 2017 aan de gemeenteraad aangeboden.

Kijk voor meer informatie op www.degroenemug.nl. Lees hier de Duurzaamheidsmonitor 2015.

Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)