Broodcontainers bij moskeeën in Schalkwijk

0

Helpt ongedierte en meeuwenoverlast te voorkomen Broodcontainers bij moskeeën in Schalkwijk

Sinds deze week staan bij vier moskeeën in Schalkwijk broodcontainers. De broodcontainers moeten helpen om een einde te maken aan brood- en etensresten op straat en om overlast van ongedierte en meeuwenoverlast te voorkomen. Op initiatief van CDA-raadslid Mostapha El Aichi en samen met de gemeente Haarlem en Spaarnelanden zijn de broodcontainers geïntroduceerd in Haarlem.

Met een broodcontainer bieden we iedereen met een islamitische geloofsovertuiging de mogelijkheid om oud brood en etensresten op een goede manier aan te bieden. De inhoud van de container wordt namelijk verwerkt tot compost of biogas en krijgt zo een nuttige bestemming,” aldus El Aichi. Samen met wijkraden en vertegenwoordigers van de moslimorganisaties informeert hij de Haarlemse moslimgemeenschap over de broodcontainers en benadrukt hij het nut ervan.

Waarom een broodcontainer?
Vanuit de islamitische geloofsovertuiging is het gebruikelijk om overgebleven voedsel aan behoevenden te geven en mag voedsel niet worden weggegooid. Het komt regelmatig voor dat overgebleven voedsel met dieren buiten wordt gedeeld, waardoor het op straat of in het water terechtkomt. Dat veroorzaakt vervuiling en overlast van ongedierte en meeuwen. De broodcontainers bieden hiervoor een duurzame oplossing. In steden als Leiden, Amsterdam en Den Haag zijn de containers al een succes.

Proefmaatregel
De gemeente Haarlem heeft de broodcontainers als proefmaatregel opgenomen in het Strategisch Plan Afvalscheiding. Naast het voorkomen van overlast van ongedierte, stimuleren de broodcontainers het scheiden van afval. Brood en etensresten uit de container komen namelijk terecht bij het gft-afval dat gescheiden wordt verwerkt.

Locaties
De containers staan bij de Selimiye moskee, Furkan moskee, het Islamitisch Cultureel Centrum (ICCH) en moskee Dar As-Salaam. Per locatie staan twee broodcontainers herkenbaar aan de felblauwe sticker waarop staat wat wel en niet in de container hoort. De effectiviteit van de containers wordt na een aantal maanden geëvalueerd.

Meer informatie over gescheiden afval inzamelen op www.wijscheidenonsafval.nl.