Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem

1

Het Haarlemse basisonderwijs heeft op 16 maart jl. afgesproken een gezamenlijk plaatsingsbeleid voor het instromen van leerlingen in groep 1 in te voeren. Bij het ontwikkelen van dit beleid hebben schoolbesturen dankbaar gebruik gemaakt van voorbeelden en ervaringen in andere steden.

Het nieuwe beleid zal gaan gelden voor kleuters die geboren zijn vanaf 1 januari 2015 en die in het jaar 2019 voor het eerst naar de basisschool in Haarlem gaan. De schoolbesturen verwachten hiermee de ouders een goede service te bieden in het vinden van een geschikte school in de buurt.

Het nieuwe plaatsingsbeleid biedt aan ouders keuzevrijheid en garandeert rechtsgelijkheid bij het krijgen van een plaats. Ouders kunnen rond de 3de verjaardag hun kind bij de basisschool van hun eerste voorkeur aanmelden en geven hierbij in volgorde van voorkeur meerdere scholen op. Elke ouder krijgt voorrang op circa vijf basisscholen in de directe omgeving van hun woonadres. Kinderen die al een ouder broertje of zusje op de school hebben, hebben altijd recht op een plaats. De toedeling van de overige plaatsen verloopt vervolgens stadsbreed gelijktijdig en geautomatiseerd. Als er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, komen hiervoor eerst de kinderen die in de buurt van de school wonen in aanmerking en daarna de kinderen die verder weg wonen. Een kind dat geen plaats krijgt op de school van eerste voorkeur, komt in aanmerking voor één van de volgende scholen op de opgegeven voorkeurslijst. Het systeem is zo ingericht dat ieder kind een plaats krijgt op een school die zo hoog mogelijk op de opgegeven voorkeurslijst staat.

In de komende maanden zullen de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden van de basisscholen aan hun bestuur advies uitbrengen over het beoogde plaatsingsbeleid. In mei a.s. volgt de finale besluitvorming. Alle ouders met een kind dat geboren is vanaf 1 januari 2015 ontvangen in het najaar van 2017 nadere informatie.

Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)

1 REACTIE

Comments are closed.