Nieuw Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem van start

0

De schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben – na positief advies van hun medezeggenschapsraden – besloten om een stadsbreed plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarigen in te voeren. Met het nieuwe plaatsingsbeleid komt een einde aan de verschillende regelingen die op de basisscholen voor het toelaten en plaatsen bestaan. De nieuwe regeling geldt voor alle Haarlemse kinderen die na 1 januari 2015 geboren zijn en dus vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar de basisschool gaan.

In dit plaatsingsbeleid wordt ouders de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke afstand van hun woonadres een plaats te vinden op een school die bij hen en hun kind past. Naar verwachting heeft elk woonadres vijf voorrangsscholen. Ouders hebben overigens de vrijheid om voor elke Haarlemse school te kiezen.

Aan het eind van dit jaar zullen ouders met een kind geboren in de periode 1 januari 2015 t/m 1 augustus 2015 een informatiebrief met het aanmeldformulier ontvangen. Met dit aanmeldformulier kan een kind worden aangemeld; het formulier moet ingeleverd worden bij de school van eerste keuze. Op het aanmeldformulier moet niet alleen de eerste voorkeur, maar ook in volgorde van voorkeur meerdere andere Haarlemse scholen worden opgegeven.

Bij de plaatsingsronde worden volgens dezelfde regels de plaatsen toebedeeld aan alle aangemelde kinderen die in een bepaalde periode vier jaar worden. De plaatsing is geautomatiseerd en vindt voor alle scholen tegelijk plaats. Als al een ouder broertje of zusje op de school zit, krijgt deze altijd een plaats. Wanneer er daarna voor een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, komen eerst de kinderen waarvoor de school een voorrangsschool is voor een plaats in aanmerking. Uitzondering hierop zijn de Vrije Scholen en de Islamitische school; deze scholen hebben een stadsbrede functie, waardoor elk kind dat in Haarlem woont, – ongeacht het woonadres – op deze scholen een gelijke voorrang heeft.

Na afloop van elke plaatsingsronde, die circa 5 maanden voor de vierde verjaardag is, krijgt elk aangemeld kind een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school op hun voorkeurslijst.

De schoolbesturen zijn ervan overtuigd dat het plaatsingsbeleid voor ouders meer duidelijkheid en minder stress zal opleveren en dat alle ouders een eerlijke kans op een plaats hebben. De ouders die met dit nieuwe plaatsingsbeleid te maken krijgen, ontvangen eind van dit jaar hierover bericht.

Meer informatie over het plaatsingsbeleid is te verkrijgen bij de scholen. In het najaar zal de informatie over het plaatsingsbeleid op de CJG-website staan.

Info
http://salomoscholen.nl/