Handen ineen voor actie Mooi Meerwijk

0

Afval scheiden en zwerfvuil voorkomen

Woensdag 22 november is de actiedag Mooi Meerwijk die plaatsvindt in de Pa van der Steurstraat, Rudolf Steinerstraat, Rousseaustraat en het Meerwijkdeel van de Bernadottelaan. Alle betrokken organisaties en inwoners werken die ochtend samen om inwoners te informeren over de veranderingen in afval inzamelen, het belang van afval scheiden en het voorkomen van zwerfvuil. Want in een schone omgeving wonen en leven mensen prettiger.

Vanaf maandag 20 november wordt in Meerwijk een deel van de ondergrondse restafvalcontainers omgebouwd naar containers voor papier en voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). Ook komen er containers bij voor gft- en etensresten. Hierdoor kunnen mensen dichtbij hun woning afval gescheiden weggooien.

Voor de bewoners is deze verandering wennen. In de vier genoemde straten is meer dan gemiddeld sprake van zwerfvuil en het bijplaatsen van vuilniszakken naast containers. De aankomende veranderingen waren daarom aanleiding voor de gemeente, Spaarnelanden, het Buurtbedrijf, Dock, Pré Wonen, Elan Wonen, buurtvaders, buurtambassadeurs en de Al Ikhlaas school om de handen ineen te slaan en de actiedag Mooi Meerwijk te organiseren.

Actie Mooi Meerwijk
Op woensdag 22 november begint het Buurtbedrijf met bladblazen in de vier straten. Het wijkteam van Spaarnelanden ruimt daarna alle bladeren op. De Groene Muggen komen langs en gaan samen met kinderen van de Al Ikhlaas school onder leiding van Dock zwerfvuil prikken. Er is een promotieteam aanwezig om vragen van bewoners te beantwoorden. De buurtvaders en buurtambassadeurs zijn met megafoon aanwezig om bewoners naar buiten te lokken. De afvalcoaches gaan samen met de Groene Muggen de galerijen langs om bij mensen aan te bellen en de veranderingen in de afvalinzameling uit te leggen.

Wethouder Cora-Yfke Sikkema ondersteunt de actie van harte: “Iedereen wil prettig wonen en een schone omgeving is daarbij heel belangrijk. Het is mooi om te zien dat zoveel betrokken organisaties en bewoners samenwerken aan een Mooi Meerwijk. Haarlemmers gaan steeds meer afval scheiden en daar ben ik trots op. Na het ombouwen van de restafvalcontainers kunnen ook de bewoners van de hoogbouw in Meerwijk hun papier, plastic, blik en drinkpakken en gft en etensresten dichtbij huis gescheiden kwijt.

Restafval in Haarlem daalt
In 2016 is het restafval in Haarlem gedaald van 278 kg naar 265 kg per inwoner. Er is vooral meer gft gescheiden. Deze toename is mede te verklaren door de 3.000 extra gft-containers die vorig jaar zijn uitgedeeld in Haarlem. In 2016 is veertien procent meer plastic, blik en drinkpakken gescheiden aangeleverd. De cijfers in 2017 laten tot nu toe een verdere daling van het restafval zien. Haarlemmers scheiden dus steeds beter hun afval.

Programma Mooi Meerwijk

  • 8.00 uur Promotietent opzetten
  • 8.30 uur Ouders op school aanspreken en vragen beantwoorden
  • 8.30-12.30 uur Mensen kunnen met vragen terecht bij promotieteam
  • 9.00 uur Buurtbedrijf start met bladblazen
  • 9.30 uur Buurtvaders en buurtambassadeurs houden megafoonactie om bewoners naar buiten te lokken.
  • 10.00 uur Groene Muggen houden samen met Dock prikactie zwerfvuil met schoolkinderen
  • 10.30 uur Rondgang Groene Muggen en afvalcoaches langs galerijen flats
  • 11.00 uur Wijkteam Spaarnelanden ruimt verzamelde bladeren op
  • 12.30/13.00 uur Einde actie
Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)