Haarlem wordt steeds gasvrijer

0

Wonen zonder aardgas

Bijna alle Haarlemmers verwarmen hun huis nu met aardgas. Dat gaat veranderen. In 2050 moet heel Nederland over zijn op groene energie. Haarlem wil dat zelfs al in 2040. We moeten op zoek naar nieuwe manieren om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. Om Haarlemmers bewust te maken van deze energietransitie start de gemeente de campagne ‘Haarlem wordt steeds gasvrijer’.

Met een routekaart maakte de gemeente inzichtelijk hoe Haarlem in 2040 aardgasvrij wil zijn. Samen met de bewoners bekijkt de gemeente per wijk wat de beste oplossing is. De overgang naar aardgasvrij wonen leidt tot veranderingen in huis.

Toekomst zonder aardgas
Wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema: “Om het klimaatakkoord van Parijs echt handen en voeten te geven moeten we in rap tempo het gasverbruik afbouwen. Met ‘Haarlem wordt steeds gasvrijer’ willen we Haarlemmers bewust maken van onze toekomst zonder gas. Ook als nog niet bekend is wat er in een wijk gebeurt, kunnen bewoners zelf maatregelen nemen ter voorbereiding op een leven zonder aardgas. Een verhuizing of verbouwing is bijvoorbeeld hét moment om een huis voor te bereiden op gasvrij wonen. Ook kunnen Haarlemmers aanhaken bij duurzame wijkinitiatieven die bijdragen aan aardgasvrijer wonen. Wat we vooral willen voorkomen is dat mensen nu investeringen doen waar ze later spijt van krijgen.

Arjan krijgt energie van zonnepanelen
In verschillende wijken zoals Ramplaankwartier, Schalkwijk en het Garenkokerskwartier zijn al voorbereidingen gestart om aardgasvrij te wonen. De gemeente werkt intensief samen met de duurzame bewonersinitiatieven. Ook individuele Haarlemmers nemen al maatregelen. Zo kiest Melissa voor vloerverwarming, krijgt Arjan energie van zonnepanelen en koken Bep en Fred op inductie. Alleen samen zijn we een gastvrije én een gasvrije stad! Laat je inspireren door bewonerservaringen en lees meer op www.haarlem.nl/gasvrijer.