Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem van start

0

De Haarlemse basisscholen gaan over op één plaatsingsbeleid voor toekomstige vierjarigen. Voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn en vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar een basisschool in Haarlem (incl. Spaarndam-Oost) gaan, is dit plaatsingsbeleid van toepassing.

Begin maart sturen de gezamenlijke schoolbesturen aan ouders met een kind geboren tussen 1 januari 2015 en 31 juli 2015 de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier (op naam, adres en geboortedatum) van hun kind.

Hoe werkt het toewijzen van de plaatsen?
Elk kind heeft voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen. Bij negen Haarlemse scholen loopt het voorrangsgebied over de gemeentegrens heen. De Vrije Scholen en Islamitische school hebben een stedelijke functie, elk kind in Haarlem en omgeving heeft op deze scholen een gelijke voorrang.

Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Op deze wijze is gegarandeerd dat elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans heeft op een plaats.

Na afloop van elke plaatsingsronde (circa 5 maanden vóór de vierde verjaardag), krijgt elk aangemeld kind op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plaats aangeboden. Als ouders daarna aan de school kenbaar maken van deze gereserveerde plaats gebruik te willen maken, zijn zij zeker van de plaats waar hun kind op het 4de jaar naar school gaat.

Belangrijke data
Kinderen die geboren zijn tussen 1 januari en 31 maart 2015 moeten uiterlijk 17 mei zijn aangemeld op de school van eerste voorkeur. De plaatsing is begin juni. Kinderen die vanaf 1 april t/m 31 juli 2015 geboren zijn, moeten uiterlijk 28 september aangemeld zijn. Deze plaatsing is in oktober van dit jaar.

In het najaar van 2018 ontvangen ouders met een kind dat in schooljaar 2019-2020 voor het eerst naar de basisschool gaat (geboren tussen 1 augustus 2015 en 31 juli 2016) hun aanmeldformulier met de brochure. Vanaf dat moment staan de voor hen geldende voorrangsscholen op de website NaarschoolinHaarlem.nl en kunnen zij hun kind aanmelden.

Waar vinden de ouders meer informatie?
Meer informatie over het plaatsingsbeleid is te verkrijgen bij de scholen en via hun websites.
Op de website www.NaarschoolinHaarlem.nl (onderdeel van de website van het CJG) staat algemene informatie en alle Haarlemse basisscholen waar een kind kan worden aangemeld. Door op deze website postcode, huisnummer en geboortedatum van een kind in deze doelgroep in te voeren, worden alle basisscholen in volgorde van afstand vanaf dit specifieke woonadres getoond.

Voor ouders is vanaf 12 maart de helpdesk-plaatsingsbeleid beschikbaar: e-mail: info@naarschoolinhaarlem.nl en tel. 023 – 54301 60.

Brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’.