Statushouders ontvangen certificaat Introductieprogramma

0

Op donderdag 31 mei ontvingen 10 statushouders, die onlangs in Haarlem zijn komen wonen, een certificaat voor het succesvol afronden van het Introductieprogramma Statushouders. Wethouder Floor Roduner (Sociale Zaken) heette de groep een hartelijk welkom in de stad.

Het is de eerste groep statushouders in Haarlem die het introductieprogramma volgt. In een programma van acht weken hebben zij informatie gekregen over belangrijke regelingen en voorzieningen in de stad op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, sport, wonen, scholing en werk. De kandidaten werkten ook aan hun kennis van de Nederlandse taal. Wethouder Roduner: “Met het volgen van dit intensieve programma hebben deze nieuwe inwoners van de stad een goede basis om zich hier thuis te voelen en zich verder te kunnen ontwikkelen.

Het is de bedoeling dat dit jaar 150 statushouders uit Haarlem en Zandvoort deelnemen aan het introductieprogramma. Het programma is in opdracht van de gemeenten uitgevoerd door Haarlem Effect, DOCK en het Nova College. Verschillende organisaties hebben op basis van hun kennis en expertise een bijdrage geleverd aan het programma.