Eerste plaatsing Stedelijk Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem

0

Sinds 2018 is in Haarlem een stadsbreed plaatsingsbeleid voor alle basisscholen van toepassing. Voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn, geldt dit stedelijk plaatsingsbeleid. Begin maart van dit jaar ontvingen ouders met een kind geboren tussen 1 januari en 31 juli 2015 een aanmeldformulier met de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’. Aanmelden voor een basisschool kan alleen door het aanmeldformulier in te leveren bij de school van eerste voorkeur; dit kan op elke basisschool in Haarlem.

Op het aanmeldformulier geven ouders in volgorde van voorkeur meerdere basisscholen op. Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, verloopt volgens vastgestelde regels voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd. Elke ouder heeft een gelijke kans om een plaats op de school van voorkeur te krijgen.

Het resultaat van de plaatsing is dat elk aangemeld kind dat in Haarlem en Spaarndam-Oost woont, een plaats wordt aangeboden op de hoogst mogelijk opgegeven school van voorkeur.

Plaatsingsresultaat
Op dinsdag 5 juni jl. was de eerste stedelijke plaatsing van de aangemelde kinderen die tussen 1 januari en 31 maart 2015 geboren zijn. Bij deze stedelijke plaatsing, die onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen is uitgevoerd, waren tevens vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig.

Voor deze periode waren in totaal 405 kinderen aangemeld. Op 8 van de 49 scholen waren meer aanmeldingen dan plaatsen. Er zijn 392 kinderen (97%) geplaatst op de school van hun 1ste voorkeur, 11 kinderen (3%) kreeg een plaats op de school van 2de voorkeur, 1 kind heeft een plaats op de school van de 3de voorkeur en 1 kind heeft de school van 4de voorkeur gekregen.

Alle betrokken ouders ontvingen deze week de uitslag van de plaatsing. Zij hebben tot en met 3 juli a.s. de tijd om aan de school waar hun kind is geplaatst kenbaar te maken dat zij van deze plaats gebruik gaan maken.

Ouders die hun kind voor deze periode (geboren tussen 1 januari en 31 maart 2015) nog niet hebben aangemeld, kunnen op 35 Haarlemse basisscholen terecht. Op de website Naarschoolinhaarlem.nl staat de lijst van de scholen die voor deze geboortegroep nog plaats hebben.

Volgende plaatsingen
Tot uiterlijk 28 september van dit jaar kunnen kinderen voor de volgende periode (geboren tussen 1 april en 31 juli 2015) worden aangemeld. Aansluitend volgt de plaatsing waarvan ouders half oktober bericht ontvangen. Kinderen die geboren zijn tussen 1 augustus 2015 en 31 juli 2016 kunnen nog niet worden aangemeld.

Begin november 2018 zullen deze ouders een aanmeldformulier en informatiebrochure ontvangen. Afhankelijk van de geboortemaand van een kind zijn hiervoor de stedelijke plaatsingen in februari, juni en oktober 2019.

Nadere informatie
Ouders kunnen met vragen terecht bij de scholen en de helpdesk: tel: 023 – 5430160 en per e-mail: [email protected].